Redactioneel God eren en  dienen
Foto: Allard Willemse

Redactioneel God eren en  dienen

Als Remonstranten hebben we een paar bijzondere weken achter de rug. Een artikel in Trouw schudde veel mensen wakker. De krant kopte: ‘Drijven de Remonstranten af van hun christelijke basis’. Als u het niet gezien hebt, Google is uw vriend. Een journaliste had vernomen dat er een brief door de kerkenraden van Den Haag en Rotterdam was gestuurd aan de Commissie tot de Zaken. Wordt er niet te eenzijdig op de theologie van de kwetsbaarheid ingezet? En: is de opleiding aan het Seminarium goed genoeg voor de hoge eisen die Remonstranten stellen? Geruststellende woorden klonken vanuit het Seminarium en het hoofdbestuur. De vraag is even aan de orde geweest tijdens een druk bezochte Algemene Vergadering van Beraad, maar zal later zeker nog aan de orde komen. Op 3 maart bleek grote eenheid toen ongeveer 850 mensen de Dankdienst in Rotterdam bezochten. De spreuk: ‘Eenheid in het nodige, vrijheid in het onzekere, in alles de liefde’ siert de kerk waar we bijeen waren. Nu eens kijken of we dat kunnen blijven waarmaken, ook voor de komende 400 jaar.

Tjaard Barnard
hoofdredacteur, barnard@remonstranten.nl

Zie ook