We zijn begonnen!

We zijn begonnen!

Het jubileumjaar raakt op stoom. We maakten een animatie over 400 jaar Remonstranten, op 1 maart viel de glossy ‘Get Out’ bij alle Remonstranten in de bus en wij kwamen op 3 maart samen voor een inspirerende dankdienst in Rotterdam. Bijgaand treft u enkele foto’s aan van die dankdienst. Hoe nu verder?

De vijf artikelen van de remonstranten anno 2019

Ter gelegenheid van ons vierhonderdjarig bestaan jarig hebben remonstranten vele festiviteiten gepland. Maar wij wilden ook iets bieden dat ons bepaalt bij waar wij nu anno 2019 voor staan. Het begon 400 jaar geleden met de vijf artikelen van de remonstranten. Hoe zouden die vandaag de dag luiden? Een aantal theologen voelde zich uitgedaagd vijf hernieuwde artikelen op te stellen. In de geest van Arminius is het een pamflet geworden, een manifest dat kritische vragen stelt en uitnodigt tot debat.

Kernwaarden
De vijf V’s zijn vrijheid, verdraagzaamheid, verantwoordelijkheid, vrede en vriendschap. Hun onderlinge samenhang moge duidelijk zijn. Remonstranten staan, in het licht van hun ontstaansgeschiedenis, pal voor vrijheid. Dat gunnen ze ieder ander. Daarom zijn ze verdraagzaam. Ze nemen hun vrijheid serieus. Daarom voelen ze zich verantwoordelijk voor het welzijn van mensen en van Gods schepping. Ze zijn vier eeuwen bij elkaar gebleven in gemeenten die elkaar onderling bemoedigen en sterken in onderlinge vriendschap. Ze willen die vriendschap graag uitdragen naar anderen toe. De kern van hun bestaan is na 400 jaar nog altijd een diep vertrouwen in datgene dat ons draagt en overstijgt. Daarom houden wij niet op te zoeken naar innerlijke vrede en nodigen wij een ieder die daarnaar verlangt van harte uit om met ons mee te zoeken.

Presentatie in Catharijneconvent
Op 8 mei wordt het eerste exemplaar van de vijf artikelen anno 2019 aangeboden aan René de Reuver (scriba van de PKN) tijdens een feestelijke bijeenkomst in het Catharijneconvent. Het programma start om 17.00 (na sluitingstijd museum) en eindigt om 19.30 uur.

Het museum zal speciaal voor dit evenement een aantal belangrijke remonstrantse kopstukken tentoonstellen. Wilt u erbij zijn? Geef u da op via een mail naar info@remonstranten.org o.v.v. Catharijneconvent.

Het globale programma ziet er als volgt uit: 

17.00 – 17.30:   Inloop in museumcafé met koffie en thee

17.30 -18.15:    Presentaties, als het mogelijk is in het café

 1. Welkom door Museum Catharijneconvent (Marieke van Schijndel)
 2. Welkom door organisatie 400 jaar Remonstranten (Joost Röselaers)
 3. Presentatie publicatie ‘de vijf artikelen van de Remonstranten’, aanbieding aan René de Reuver, reactie van De Reuver.
 4. Presentatie museum/tentoonstelling (Anique de Kruijf)

18.15 – 19.30:     Bezoek museum met experts op zaal en borrel in café.

Op 10 mei valt het pamflet over de 5V’s samen met de AdRem van die maand op de mat bij alle remonstranten.

Bijeenkomsten over de 5 V’s
Een aantal gemeenten organiseert daarnaast bijeenkomsten rond de vijf artikelen.

 • Den Haag, 14 mei, thema Verantwoordelijkheid
  m.v. Koen Holtzapffel en Kees Vuyk
 • Oosterbeek, 23 mei , thema Verdraagzaamheid
  m.v. Annemarieke van der Woude en Job Cohen
 • Groningen, 27 mei, 20.00 uur, thema Vrede
  m.v. Tjaard Barnard en Arnold Huijgen, hoogleraar systematische theologie
 • Twente, 8 september, thema Vriendschap
  Festival rond de 5 V’s, met name Vriendschap,
  m.v. Sigrid Coenradie en Joost Röselaers
 • Eindhoven, 10 september (o.v.), thema Vrijheid
  m.v. Sigrid Coenradie en tweede spreker (nader te bepalen)

 

Vertelvoorstelling ‘Zit er nog rek in?’

In maart en april toerde Marijke Broekhuijsen met haar vertelvoorstelling ‘Zit er nog rek in?’ langs 17 remonstrantse gemeenten. Enthousiaste reacties van de aanwezigen. Bijgaand treft u enkele foto’s aan van de première in Zwolle op 5 maart. Na ze zomer staan nog drie voorstellingen op het programma: 8 september Rotterdam, 11 september Twente,
15 september Apeldoorn.

 

Alle informatie over ons jubileumjaar 400 jaar Remonstranten vindt u op www. remonstranten.nl/400-jaar-remonstranten/

Zie ook