Korte berichten

Korte berichten

Mensen
Henk van den Berg heeft laten weten dat hij zijn contract als vernieuwingspredikant in Lochem-Zutphen / Doesburg niet wil verlengen en derhalve zijn functie neerlegt per 1 september 2019. Hij schrijft in een brief aan de betrokken gemeenten: ‘De mensen die ik probeer te bereiken zijn veelal op zoek naar een eigen spirituele weg, niet in eerste instantie naar een kerk. Toch wijs ik hen voorzichtig op onze open en tolerante geloofsgemeenschap. Ik denk dat ik betere resultaten kan bereiken als ik buiten de kerkelijke kaders werk, waardoor er geen belangenverstrengeling ontstaat’.

Predikant Marga Vos gaat met emeritaat in de gemeente Doesburg. Haar afscheidsdienst vindt plaats op 26 mei 2019 van 15.00 – 16.00 uur in de Gasthuiskerk. Na afloop is er een receptie.

Anniek Lenselink gaat per 1 mei 2019 op interimbasis aan de slag in gemeente Dordrecht naast predikant Jan Klijnsma. Zij wordt met name verantwoordelijk voor het contact met jongeren en het kringenwerk.

De vijf artikelen van de Remonstranten
Bij dit nummer van de AdRem treft u het pamflet ‘De vijf artikelen van de Remonstranten’ aan. Het zijn vijf teksten over vrijheid, verdraagzaamheid, verantwoordelijkheid, vriendschap en vrede, geschreven door remonstrantse predikanten in het kader van ons vierhonderdjarig bestaan. Zij proberen die kernwaarden opnieuw betekenis te geven in de wereld waarin wij nu leven.

Dankdienst 3 maart
Speciaal voor de Dankdienst van 3 maart in Rotterdam hebben wij een cantate laten maken door Willem van Twillert en twee liederen op tekst van Sytze de Vries. Deze cantate en de liederen ‘Wat ons uitdaagt’ en ‘Wat ons beweegt‘ beleefden daar hun première. Opnames van de uitvoering zijn nu te beluisteren op You Tube. Vooral het laatstgenoemde lied is uitstekend te zingen in de gemeente. Ga naar www.youtube.com en typ Remonstranten in op de zoekbalk. U vindt de filmpjes vervolgens op ons Remonstrantenkanaal.

Cursus ‘God opnieuw verbeeld’ aan de VU
Op 14, 21 en 28 juni in de middag vindt aan de VU de cursus plaats: God opnieuw verbeeld; een theologische kunstbeschouwing van God in moderne en hedendaagse kunst. Docent is godsdienstfilosoof en estheticus prof. dr. Wessel Stoker. Bijeenkomst 1: Het huidige kunstbegrip en het religieuze beeld. Bijeenkomst 2: Bespreking van enkele religieuze kunstwerken die God, Christus en de Geest opnieuw verbeelden zoals die van Van Gogh, Jawlensky, Marc Mulders, Ad Reinhardt, Alfred Manessier en Marlene Dumas e.a. Bijeenkomst 3: Theologische reflectie: theologische beeldtheorieën, religieuze omgang met het beeld en de verhouding kerk en museum. De kosten voor deze cursus bedragen €225,00 per deelnemer. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met cursussen.frt@vu.nl.
Aanmelden en betalen kan via de website van Eventbrite.

Studiedag ‘Ons leven vieren’
In april 2019 verschijnt de bundel Ons leven vieren. Remonstranten en anderen over liturgie, met een ruime keus aan teksten en voorbeelden uit de praktijk, red. Bert Dicou, Claartje Kruijff en Joost Röselaers. U las er al over in de AdRem van april.

In aansluiting hierop vindt op 24 mei uur een studiedag plaats over liturgie en liturgievernieuwing, voor professionals, kerkenraden, liturgiecommissies én voor iedereen die geïnteresseerd is in de verdere ontwikkeling van de liturgie. Deze dag, die georganiseerd wordt door het Arminius Instituut en het Convent van Remonstrantse Predikanten, wordt gehouden in de remonstrantse kerk Naarden-Bussum, Koningslaan 2b in Bussum. Meer informatie op arminiusinstituut.remonstranten.nl. Opgave bij Vera Kok, v.l.m.kok@vu.nl

Volzinlezing  18 mei
De jaarlijkse Volzinlezing wordt dit jaar gehouden op 18 mei door Mechteld Jansen, rector van de PTHU. De titel van de Volzin-lezing luidt: ‘Oud baart nieuw’. Zij gaat in op de mogelijke vernieuwingskracht van de christelijke traditie. De lezing wordt georganiseerd in de Abdij van Heeswijk Dinther van 13.45 – 16.45 uur.  Met medewerking van Alain Verheij, Richard Steenvoorde en Kees Posthumus. Toegang is gratis, aanmelden via www.volzin.nu.

Remonstranten doen mee aan Nationale Synode
De Remonstranten doen mee aan de Nationale Synode, een oecumenische bijeenkomst van christenen uit verschillende protestantse kerken. Dat heeft onze voorzitter Teddy van der Burg op 8 maart aan voorzitter Van Meggelen en scriba De Reuver van de PKN laten weten. Op 29 mei zijn wij aanwezig bij de Synodebijeenkomst en zullen de daar voorliggende ‘Verklaring van Verbondenheid’ ondertekenen. ‘Het is onze taal niet, maar we doen toch mee’, zegt Joost Röselaers in Trouw. Teddy van der Burg schrijft in haar brief dat bij de Remonstranten nog steeds de pijn aanwezig is vanwege de veroordeling van de remonstrantse opvattingen op de Synode van Dordrecht 400 jaar geleden. En ook dat er in onze kringen vragen zijn bij de theologie die uit de Verklaring van Verbondenheid spreekt.
Belangstellenden worden uitgenodigd om de synodebijeenkomst van 29 mei mee te maken in de Grote Kerk in Dordrecht van 13.00-17.30 uur. Zie www.nationalesynode.nl

Zie ook