Nieuwe vriend Dora Majoros

Nieuwe vriend Dora Majoros

Altijd boeiend om te horen waarom nieuwe vrienden zich bij ons willen aansluiten. Vandaag het verhaal van Dora Majoros uit Brussel.

  1. Wat was uw kerkelijke ‘geschiedenis’ voor de Remonstranten?

Ik heb als kind geen echt religieuze opvoeding gehad, behalve door mijn grootmoeders die me hadden verteld over het belang van geloof en gebed. Sedert enige tijd had ik het gevoel dat ik mijn relatie met God voor mezelf moest uitklaren, maar door mijn drukke alledaagse leven vond ik niet het juiste moment om dit te overdenken. Kort geleden is mijn leven echter overhoop gegooid doordat ik een zware kankerdiagnose gekregen heb. Een van mijn eerste gedachten was dat wachten niet langer een optie was.

  1. Hoe heeft u van ons gehoord?

Vooral via mijn man, Jacques, die al eerder vriend van de Remonstranten geworden was. Wij hebben veel gesproken over de geschiedenis, positie en het geloof van de Remonstranten en hun verhouding met andere religies.

  1. Waarom bent u bij de Remonstranten terechtgekomen? Wat trekt u aan in onze kerk? Wat stoot u af?

Als zoekende, houd ik van de openheid van de Remonstranten en het centrale idee dat iedereen vrij is zijn geloof op zijn of haar eigen manier te beleven. Sinds mijn kankerdiagnose denk ik helemaal anders over de waarde van het leven en wat belangrijk is in het leven. Ik put elke keer veel kracht uit de kerkdiensten bij de Remonstranten. Ze zijn ontroerend, gezellig en vormen voer voor verdere gedachten. Ik vind vrijheid en aanmoediging om een eigen mening te hebben heel belangrijk. Toen ik kind was in Hongarije hadden wij deze vrijheid niet.

  1. Gaat u ergens naar de kerk? U woont in Brussels begrijp ik. Lukt dat bij de Remonstranten ergens?

Tot nu toe zijn we zo vaak mogelijk naar de remonstrantse diensten in Breda en Rotterdam gegaan. Ik ben altijd onder de indruk hoe verwelkomend en open de Remonstranten als gemeenschap zijn. Het gaat iets moelijker om door de week bij de activiteiten in Nederland aan te sluiten.

In de tussentijd is er veel geschreven materiaal beschikbaar en geven b.v. AdRem, de website van de Remonstranten en boeken veel stof tot nadenken.

  1. Wat zou uw wens zijn voor ons? Hoe ziet u de ontwikkeling van onze kerk in de toekomst?

Dat vind ik moeilijk te beantwoorden als nieuwkomer! Ik wens zeker dat de Remonstranten als gemeenschap even actief als nu zullen blijven. Dit is de basis voor verdere groei. Ik vind het een gewichtige taak voor de Remonstranten om mensen bij te staan bij het verbinden van belangrijke boodschappen uit de bijbel met hun dagelijks leven. Als moeder van jonge kinderen zijn activiteiten voor die kinderen, als ze dat leuk vinden, misschien een goed idee. Dat zou hen kunnen helpen om gebeurtenissen in de wereld en hun leven te kaderen, te verwerken en een eigen mening daarover te vormen.

Zie ook