April 2020

April 2020

Foto: Allard Willemse

Kies een AdRem nummer:

Wat ons gegeven wordt
13 mei 2020

Wat ons gegeven wordt

Johan Goud schrijft dit jaar in AdRem een serie van negen – laagdrempelige – artikelen over de vraag wat geloven nu eigenlijk is. Vandaag zijn tweede bijdrage… Lees verder

Paneldiscussie ‘Helpt stil zijn je in je geloof’?
13 mei 2020

Paneldiscussie ‘Helpt stil zijn je in je geloof’?

Onze panelleden zijn voor het eerst serieus in de ‘pen’ geklommen voor een discussie over de vraag: ‘Helpt stil zijn je in je geloof?’.. Lees verder

Het gezicht van Jethro Zevenbergen
13 mei 2020

Het gezicht van Jethro Zevenbergen

‘In mijn leven zijn dingen soms een ‘tikje doorgeslagen’’, geeft Jethro Zevenbergen (1970) zelf aan. Ja, misschien kun je een flat waarin alle wanden van de huiskamer en de gang vol staan met boeken en CD’s wel als zodanig beschouwen… Lees verder

De vergetelheid
13 mei 2020

De vergetelheid

Aan het begin van het jaar heb ik altijd een moeilijk moment. Tot maart verzamelen we voor het jaarverslag, de zogenaamde Handelingen-1, de aantallen leden en vrienden van alle gemeenten… Lees verder

Proza van de CoZa
13 mei 2020

Proza van de CoZa

De taakgroep Personeel & Gemeenten (P&G) staat met beide benen in het werk in de kerk. Het is een taakgroep die onder de CoZa functioneert. Een centraal punt, waar plaatselijke en landelijke ontwikkelingen bij elkaar komen… Lees verder

Tussen twee regenbuien door
13 mei 2020

Tussen twee regenbuien door

Wat doet een dominee nu eigenlijk de hele dag? In deze rubriek krijgt u daar een beeld van. Vandaag beschrijft geestelijk verzorger Pieter Hartevelt een werkdag in het verpleeghuis waar hij werkt… Lees verder

Zoveel vormen van stilte
13 mei 2020

Zoveel vormen van stilte

Mirjam van der Hout uit gemeente Leeuwarden organiseerde enkele avonden over stilte. Zij beschrijft de inhoud van de boeken die daar aan de orde zijn gekomen. Inspiratiebron bij het zoeken naar stilte… Lees verder

Verhalen van overal
13 mei 2020

Verhalen van overal

Naast de ‘vernieuwingsplekken’ die door de landelijke organisatie worden betaald en begeleid, is er in andere gemeentes ook sprake van projecten en activiteiten die je ‘vernieuwend’ kunt noemen. In een serie gesprekken komen ze langs. Vandaag Arnhem… Lees verder

Ervaringen van een organist 
13 mei 2020

Ervaringen van een organist 

Musicus Jos van der Kooy is de nieuwe organist in gemeente Rotterdam. Hij schrijft over stilte in de muziek en over zijn eerste ervaringen in Rotterdam… Lees verder

Stilte en Strijd
13 mei 2020

Stilte en Strijd

Steeds wanneer ik ergens voorga waar het ‘oude’ remonstrantse antwoordlied wordt gezongen, valt me op hoe mooi en raak die vier regels zijn. Over elk van de vier zou je een beschouwing op zich kunnen houden… Lees verder

Twee geloven op één kussen
13 mei 2020

Twee geloven op één kussen

Speelt geloof een belangrijke rol in een relatie? We vragen het twee mensen met een verschillende religieuze achtergrond… Lees verder

Nieuwe vriend Dora Majoros
13 mei 2020

Nieuwe vriend Dora Majoros

Altijd boeiend om te horen waarom nieuwe vrienden zich bij ons willen aansluiten. Vandaag het verhaal van Dora Majoros uit Brussel… Lees verder

Adempauze. Even pas op de plaats in de hectiek van het bestaan
13 mei 2020

Adempauze. Even pas op de plaats in de hectiek van het bestaan

‘Adempauze’ beleeft in Naarden-Bussum het zesde seizoen. Vanuit de gedachte dat veertigers en vijftigers niet of nauwelijks toekomen aan kerkbezoek op zondagmorgen, bedacht ik dat er een ander moment in de week moest komen waarop er wél tijd en ruimte is voor bezinning, stilte en muziek… Lees verder

Stille weken
13 mei 2020

Stille weken

‘Leer stil zijn en leer niets doen en leer wachten’, zo begint een gedicht van Henriëtte Roland Holst. Het ‘dadenrijke wachten’ noemt zij het een paar regels verder… Lees verder

Contact met het Onnoembare
13 mei 2020

Contact met het Onnoembare

Het Coronavirus heeft ons sociale en maatschappelijke leven tot een minimum beperkt. Heel onwerkelijk, nauwelijks auto’s, nauwelijks mensen op straat, de lucht hartstikke blauw door de afwezigheid van vliegverkeer… Lees verder

Over Stille Zaterdag
11 april 2020

Over Stille Zaterdag

Het is niet gemakkelijk over Stille Zaterdag, de dag tussen Goede Vrijdag en Pasen, te schrijven. Wat valt er over deze dag te vertellen? We vroegen het Marius van Leeuwen,.. Lees verder

De hand die mij vormt. In gesprek met Petra Galama
6 april 2020

De hand die mij vormt. In gesprek met Petra Galama

De stilte? De een geniet ervan en ervaart het goddelijke erin. De ander raakt erdoor geïrriteerd door en vraagt zich af wat ze moet doen in de stilte…? Ramen tellen in de kerk? Schaapjes tellen? Twee redacteuren met tegengestelde ervaringen met stilte gaan op pad om Remonstrants predikant Petra Galama te interviewen… Lees verder