Proza van de CoZa
Foto: Visit Limburg

Proza van de CoZa

Voor de werkers en de wijngaard 
De taakgroep Personeel & Gemeenten

De taakgroep Personeel & Gemeenten (P&G) staat met beide benen in het werk in de kerk. Het is een taakgroep die onder de CoZa functioneert. Een centraal punt, waar plaatselijke en landelijke ontwikkelingen bij elkaar komen. Een kleine taakgroep, die maandelijks vergadert over de vacatures in het land, die de vragen vanuit de gemeenten bespreekt, en die voorstellen doet voor nieuw beleid.

Blik naar buiten

Gemeenten hebben moeite om zelfstandig door te blijven functioneren, de blik naar buiten is daarom een belangrijk punt voor het beleidsplan 2020-2030. Tegelijkertijd spelen we een relevante rol in het maatschappelijk debat en in de religieuze ontwikkeling van de individuele zinzoekers en gelovigen. Onze taak is om de continuïteit van onze aanwezigheid, landelijk en lokaal, te bieden. En wij zien daar wel mogelijkheden voor! Ons verhaal is goed, onze mensen enthousiast en, als we de middelen goed verdelen, is er ook ruimte voor goede initiatieven. Daarom heeft de CoZa, op voorstel van P&G, het plan opgevat om het werk van de vernieuwing breder in te zetten. De focus moet wat ons betreft meer gericht zijn op de groep mensen die op zoek zijn naar verdieping, maar onze vrijzinnige wijze van geloven nog niet hebben gevonden.

Samenwerken
In het afgelopen jaar hebben de leden van de CoZa diverse gemeenten in het land bezocht en met de vertegenwoordigers gesproken. Ons vermoeden werd bevestigd dat er enorm veel werk door vrijwilligers wordt gedaan in soms lastige tijden. Steeds zien we een gemeenschappelijk belang voor een vitale kerk. Dat stimuleert ons extra om te zoeken naar mogelijkheden om lokaal en landelijk present te blijven. Toch vraagt dat om keuzes maken, die niet altijd eenvoudig zijn. In de komende jaren zullen meer gemeenten met elkaar en/of met anderen moeten samenwerken. Eenvoudig omdat ze het zelfstandig niet meer kunnen bolwerken. Door samen te werken kan de remonstrantse gemeenschap op veel plaatsen blijven bestaan, of gaan ontstaan!

Continuïteit
In de komende periode zullen we met elkaar nagaan op welke wijze we de continuïteit vorm kunnen geven. We zien lokaal nieuwe samenwerkingsvormen ontstaan. Daarbij is het vaak lastig om de Remonstranten te blijven herkennen. Dat is een dilemma, omdat het gevolg hiervan zal zijn dat het aantal leden/vrienden zal dalen, terwijl men zich wel aan ons en de samenwerkingspartners verbonden weet. Daarvoor moet een goede oplossing worden gezocht! Het vraagt om veel geduld in de gemeenten, maar het is belangrijk genoeg om dat zorgvuldig te regelen. Anders hebben we straks een lappendeken aan varianten. De komende tijd wordt hier nog hard aan gewerkt en besproken.

Herkent u deze ontwikkelingen in uw eigen gemeenten en heeft u dé ideale samenwerkingsvorm. Wij horen dat graag van u op info@remonstranten.org.

Raymond Fokkens
voorzitter P&G en lid CoZa

Zie ook