Korte berichten

Korte berichten

In Memoriam  Cees de Gooijer

Op 75-jarige leeftijd  overleed Cees de Gooijer op zaterdag 5 september jl., nog geen jaar na zijn geliefde vrouw Marjan Burger. Sinds december 2018 was hij als één van de interim predikanten werkzaam bij onze geloofsgemeenschap Het Penninckshuis in Deventer, een samenwerkingsverband van Doopsgezinden, Remonstranten en Vrienden van het Penninckshuis. Cees was al met emeritaat na een dienstverband van negen jaar in de toenmalige Ned. Herv. Gemeente in Gendringen (2001-2010).

Na eerst lang werkzaam te zijn geweest als dramadocent in Arnhem is hij op 55-jarige leeftijd, geïnspireerd door Prof. F.O. van Gennep alsnog theologie gaan studeren. Het zal niet verbazen dat zijn doctoraalscriptie de titel droeg : ‘Tussen Theater en Liturgie’.

Behalve dat hij een ieder met verhalen kon boeien,  was hij ook muzikant en bezitter van een  kist met oude en in onbruik geraakte blaasinstrumenten, die hij nieuw leven wist in te blazen.

Tijdens zijn predikantschap werd zijn nieuwsgierigheid naar de vrijzinnigheid gewekt en werd zijn behoefte, teksten uit de Bijbel uit hun dogmatische sfeer te halen, groter. Vriend geworden van de Remonstranten, wist Cees in diensten het remonstrants gedachtengoed goed voor het voetlicht te brengen.

Zijn nagedachtenis zij ons tot zegen!

Ariane Röell,
Algemeen bestuurslid Geloofsgemeenschap Het Penninckshuis/secretaris Remonstrantse Gemeente  Deventer

 

Mensen

  • Op de AV van Bestuur op 26 september is in de eerste plaats afscheid genomen van Raymond Fokkens, die vier jaar deel van de CoZa heeft uitgemaakt. 
  • Vervolgens zijn een aantal mensen in verschillende organen van de Remonstrantse Broederschap benoemd. Teddy van der Burg is herbenoemd in de CoZa, Pieter Jöbsis is benoemd in dat gremium. Vanuit het Convent van Predikanten zijn bovendien in de CoZa benoemd: Japke van Malde, Kirsten Slettenaar en Joep de Valk. In het College van Curatoren van het Seminarium zijn benoemd: Goos Minderman, Peter Korver en Hetty Zock. Peter Nissen is gekozen tot waarnemend rector van het Seminarium.
  • Jan Klijnsma, predikant in Dordrecht en Sommelsdijk, gaat met emeritaat op 25 oktober. Zijn afscheidsdienst wordt gehouden op 15 november in de remonstrantse kerk in Dordrecht om 15.00 uur. Aanmelden is verplicht.
  • Peter Korver, predikant in Hilversum, gaat met emeritaat op 17 november.
  • Tjaard Barnard, predikant in Rotterdam, is op 1 november 25 jaar predikant.
  • Henk Stenvers neemt per 1 oktober wegens pensionering afscheid als algemeen secretaris/directeur van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit (ADS). Hij wordt opgevolgd door Machteld Stam, momenteel consulent gemeenteopbouw bij de ADS.

 

Vertel ons over uw kerstbeleving!

Is kerstmis voor u het mooiste feest van het jaar, samen met uw geliefden? Of wekt het feest verdriet, gemis, eenzaamheid en stress op? Vertel ons over uw mooiste, moeilijkste of meest ergernis wekkende kerstfeest. Wij plaatsen uw inzendingen in het decembernummer van Adrem over het thema ‘Thuis’. Daar mag u 200 woorden voor gebruiken. De redactie van AdRem maakt een keuze uit de inzendingen en beslist over plaatsing. U kunt uw tekst uiterlijk 12 november sturen naar: communicatie@remonstranten.org. Dank voor uw bijdrage.

 

Mozaïeken in monumentale kerk Rotterdam

Tijdens de eerste coronagolf schreef Titus van Hille elke twee weken een artikel in het Rotterdamse kerkblad over de bijzondere mozaïeken die het kerkgebouw sieren. Toen het kerkgebouw werd gebouwd (1897) werden kosten nog moeiten gespaard en werden grote internationale kunstenaars gevraagd een bijdrage te leveren. Deze artikelen zijn – met nieuw materiaal – tot een boekje van 60 pp. gemaakt, dat zeer fraai is opgemaakt en royaal geïllustreerd.  U kunt het voor € 10,-  (incl. portokosten) bestellen via administratie@remonstrantenrotterdam.nl of tel. 010 436 0543.

 

Zie ook