Oktober 2020
Foto: Allard Willemse
Kies een AdRem nummer

Tegen de onverschilligheid #wat is geloof?

Johan Goud schrijft in AdRem een negendelige serie over de vraag wat geloven nu eigenlijk is. In dit nummer deel 5. Gelovigen en theologen ondernemen een zoektocht in taal, zo stond het in het vorige artikel… Lees verder

Voor het vak van predikant is moed nodig #innovatiepredikanten

Interview met Claartje Kruijff door Jaap Marinus Niet-religieus opgegroeid besloot Claartje Kruijff (48) in 2003 na een studie psychologie theologie te gaan studeren. Ze werd predikant in de oecumenische Dominicuskerk in Amsterdam. In 2017 werd ze verkozen tot Theoloog des Vaderlands en sinds 2018 is ze werkzaam voor de remonstranten op de vernieuwingsplek in Naarden-Bussum… Lees verder

Onze positie als uitdager is zwak en mag van mij veel meer zichtbaar worden #innovatiepredikanten

Interview met Jaap Marinus door Rachelle van Andel Middenin coronatijd begon Jaap Marinus (37) als vernieuwingspredikant in Utrecht. Voor veel remonstranten is hij geen onbekende: als je iets wilde weten over de website remonstranten.nl of over jeugd en jongeren kwam je bijna altijd bij hem terecht. Vijf jaar lang kon je hem vinden op het.. Lees verder

Mijn hart klopt voor het vernieuwingswerk in Soest #innovatiepredikanten

Wat doe je als je kerk dreigt te sluiten en je bruist van de plannen? Susanne van der Sluijs (48) liet het er niet bij zitten. Ze realiseerde haar droom en inspireerde anderen. Zo creëerde ze haar eigen vernieuwingsplek, een ‘lefplek’… Lees verder

Het gezicht van Jorn den Hertog

Hij is een rasoptimist, zegt hij zelf, en voelt zich sterk aangetrokken tot de zoektocht rond zingevingsvragen van jonge mensen, die het in de reguliere kerken niet meer kunnen vinden. Jorn den Hertog (1993) is coördinator van De Leven Utrecht en in Wageningen studentenpastor en jeugdwerker in de Arboretumkerk. In september begon hij als masterstudent.. Lees verder

Elkaar buiten de kerk dragen, juist daar! #innovatiepredikanten

Met 29 jaar is Rachelle van Andel de jongste uit de groep van vernieuwingspredikanten. Ze werkt in Eindhoven en Maastricht onder jongeren en studenten. Een doelgroep waarmee ze zich erg verbonden voelt… Lees verder

‘Tussen Zon en Maan’ gespeeld

In het afgelopen jaar speelde ik met een aantal mensen het ‘spel’ Tussen Zon en Maan. Dit spel, dat eigenlijk een (be)geleide conversatie is, bracht mij naar momenten in mijn leven die omschreven worden als contrastervaringen. Die ervaring kenmerkt zich erdoor dat je je leven ná de ervaring voor altijd anders beleeft dan vóór de.. Lees verder

Korte berichten

In Memoriam  Cees de Gooijer. Op 75-jarige leeftijd  overleed Cees de Gooijer op zaterdag 5 september jl., nog geen jaar na zijn geliefde vrouw Marjan Burger. Sinds december 2018 was hij als één van de interim predikanten werkzaam bij onze geloofsgemeenschap Het Penninckshuis in Deventer,.. Lees verder

Wat is innovatie?

De Remonstranten (RB) zijn onderweg naar 2030. Een beleidsplan moet de weg wijzen. Verschillende gremia binnen de geloofsgemeenschap hebben eraan gewerkt en leden en vrienden hebben inspraak gehad… Lees verder

Nieuwe doelgroepen en een nieuwe theologie

De innovatiepredikanten werken op heel diverse plekken met verschillende doelgroepen. Twee dingen vormen de pijlers onder hun werk: zij richten zich op mensen buiten de remonstranten en zij werken vanuit de theologie van de kwetsbaarheid… Lees verder

Redactioneel: Zinspeelruimte. Innovatiepredikanten in de schijnwerpers

Twee jaar zijn ze bezig, althans drie van hen, twee anderen zijn pas later aangeschoven. Veel is er óver hen gesproken: “Vernieuwers, hoezo? Zijn wij niet allemaal vernieuwers? Vernieuwers waarom? Is het oude soms niet goed genoeg meer?”.. Lees verder

Ik vind het spannend om in mijn droom te blijven geloven

Als ik Sigrid Coenradie (59) en haar werk als vernieuwingspredikant wil typeren dan kom ik uit bij het belang van speelruimte. In gesprek met Sigrid merkte ik dat ze, in de latere jaren van haar carrière, meer en meer naar de speelruimte en vrijheid van haar jeugd terugkeert… Lees verder