Column ‘Ga toch koken!’
Afbeelding: Roos Vonk

Column ‘Ga toch koken!’

Meningsverschillen leidden in mijn familie nogal eens tot totale oorlog. Zo gaapte er een kloof tussen orthodox-protestantse gelovigen en socialisten. De twee kampen gebruikten voor de tegenstanders ook wel de scheldwoorden ‘zwarten’ en ‘rooien’, voorafgegaan door bijvoeglijke naamwoorden die ik hier niet zal herhalen. Twee rooie oudooms spraken niet meer met mijn orthodox-hervormde opa en ook al hun nakomelingen verkeerden uitsluitend in socialistisch dan wel orthodox familieverband. Wie pogingen tot contact deed, werd figuurlijk afgeschoten. Een van de rooien was ook nog gescheiden. De zwarten hadden er geen woorden voor zo fout als dat was.

Er gaapte ook een kloof tussen kerkelijken en niet-kerkelijken. Merkwaardig genoeg bleven deze groepen elkaar wel zien en spreken, behalve natuurlijk als de afvalligen ook rooien waren. De lastigste kloof was die tussen verschillende protestantse stromingen. Vrijzinnigen waren de ergste soort want die ‘geloofden niks en mochten alles’, volgens de afkeurend bedoelde definitie van opa. Dat leek mij als kind het ideale geloof. Roomsen waren
buitencategorie fout. Het lastige was dat het wel allemaal gelovigen waren (al zaten ze fout) en zich soms zelfs in de eigen kerk ophielden.

Je kunt er achteraf om lachen, maar het ging er in veel families zo aan toe. Het principe werkt trouwens nog steeds op dezelfde manier: mensen met meningen die elkaar niet verdragen stellen zich tegenover elkaar op en vechten elkaar de tent uit.

Er is niet een oplossing voor polarisatie, maar wat ons hielp was de tijd, nieuwe instroom in de verschillende partijen, een beetje moed om tegen de stroom in te gaan. ‘Praten’ is een oplossing die nu veel wordt gepropageerd. ‘Elkaar open vragen stellen’ is volgens mij een betere omschrijving. Wie werkelijk belangstelling heeft voor andere mensen is nieuwsgierig naar motieven en achtergronden. En als er met iemand geen land te bezeilen valt, kun je altijd nog (voor of met haar/hem) koken, want eten moeten we allemaal.

Ineke Ludikhuize
Redactie AdRem, lid van de Geertekerk in Utrecht

Zie ook