Maart 2021

Maart 2021

Foto: Allard Willemse

Kies een AdRem nummer:

Verdraagzaamheid, een remonstrants kenmerk
23 maart 2021

Verdraagzaamheid, een remonstrants kenmerk

Vorige maand ging het televisieprogramma ‘Jacobine op 2’ over polarisatie. Speciale aandacht was er voor Remonstranten en hun verdraagzaamheid. Waarom spelen Remonstranten in deze discussie zo’n belangrijke rol?.. Lees verder

De vergetelheid: 1979
23 maart 2021

De vergetelheid: 1979

Snuffelend in de kelder vond ik een ‘links doosje’ met brochures van het Interkerkelijk Vredesberaad, Kairos, de Wereldraad van Kerken en andere organisaties, met onderwerpen als: de wapenwedloop; Zuid-Afrika, wij en racisme; kerk en verzet in Namibië; Shell, smeer ‘em!; armoede en afhankelijkheid (over de schuldenlast aan het Westen)… Lees verder

Het gezicht van Antoinette Hovingh
23 maart 2021

Het gezicht van Antoinette Hovingh

Antoinette Hovingh (1950) kwam begin jaren negentig bij de Remonstranten in Doesburg aanwaaien en voelde zich er meteen thuis. Een doener die blij wordt van contacten met mensen van allerlei culturen. Actief in het diaconale werk… Lees verder

Proza van de CoZa: Bruggen bouwen
23 maart 2021

Proza van de CoZa: Bruggen bouwen

Wij zijn vanuit het landelijk bestuur (de CoZa) natuurlijk heel benieuwd wat u nu als eerste ging lezen toen deze AdRem op de mat viel: het blad of de bijzondere bezinningsbrief die er deze maand bij is meegestuurd… Lees verder

Korte berichten
23 maart 2021

Korte berichten

Op 13 maart van 10.30 tot 13.15 uur is het zover. De afsluiting van het remonstrantse jaarthema met de online-beraadsdag ‘Mijn held en ik’. Via Zoom dit keer. Trouw-columnist Stevo Akkerman houdt de inleidende presentatie… Lees verder

Het gelaat van God
23 maart 2021

Het gelaat van God

Wat is geloven? Om die vraag draait het in deze reeks artikelen. Wat kan je bevrijden van de angst dat uiteindelijk alles on-zin is, dus dat we gedoemd zijn te mislukken en ten onder te gaan? Wat kan je leven glans geven en het kostbaar maken?.. Lees verder

Elkaar is alles wat we hebben   
23 maart 2021

Elkaar is alles wat we hebben  

De tegenstellingen lopen op. En we voelen ons alleen. Zo kun je de analyse in de bezinningsbrief  ‘Ik laat je niet alleen’, over polarisatie en ‘Het vergeten wij’, samenvatten… Lees verder

Elkaar niet verliezen
23 maart 2021

Elkaar niet verliezen

Bij deze AdRem is een bezinningsbrief gevoegd bestemd alle leden en vrienden van de Remonstranten. En hopelijk gaat de brief ook de samenleving in den brede ter harte. Antje van der Hoek, remonstrants predikant in Den Haag en een van de belangrijkste auteurs van de brief, vertelt over doel en opzet ervan… Lees verder

Column ‘Ga toch koken!’
23 maart 2021

Column ‘Ga toch koken!’

Meningsverschillen leidden in mijn familie nogal eens tot totale oorlog. Zo gaapte er een kloof tussen orthodox-protestantse gelovigen en socialisten. De twee kampen gebruikten voor de tegenstanders ook wel de scheldwoorden ‘zwarten’ en ‘rooien’, voorafgegaan door bijvoeglijke naamwoorden die ik hier niet zal herhalen… Lees verder

Redactioneel: Zoeken naar verbinding
23 maart 2021

Redactioneel: Zoeken naar verbinding

Bij deze AdRem vindt u een bezinningsbrief. Een groep remonstrantse theologen, aangevuld met de remonstrantse historicus en oud-politicus Coos Huijsen, heeft nagedacht over wat het betekent dat onze samenleving steeds meer tegenstellingen lijkt te kennen… Lees verder

Niet de verschillen, maar de overeenkomsten
2 maart 2021

Niet de verschillen, maar de overeenkomsten

Hij is bestuurder van de christelijke Scholengemeenschap De Goudse Waarden (DGW) in Gouda. Tot anderhalf jaar geleden was hij rector van een openbare middelbare school in Utrecht… Lees verder