Redactioneel: Zoeken naar verbinding
Foto: Allard Willemse

Redactioneel: Zoeken naar verbinding

Bij deze AdRem vindt u een bezinningsbrief. Een groep remonstrantse theologen, aangevuld met de remonstrantse historicus en oud-politicus Coos Huijsen, heeft nagedacht over wat het betekent dat onze samenleving steeds meer tegenstellingen lijkt te kennen. De polarisatie ligt op de loer. Juist de coronacrisis maakt dat extra duidelijk. Met verwondering en onbegrip hebben we gekeken naar de rellen naar aanleiding van de avondklok. Herkennen we hierin onze samenleving nog? Zouden we het ‘vergeten wij’ weer kunnen herstellen. Kunnen we tegen elkaar zeggen: ‘ik laat je niet alleen’.

Met deze brief proberen we het sociale element van ons geloof aandacht te geven. Honderd jaar geleden gooide de seminariumhoogleraar Gerrit Jan Heering (1879-1955) bij de Algemene Vergadering van de Broederschap de knuppel in het hoenderhok door op te roepen meer aandacht in de prediking te geven aan maatschappelijke vragen. In de tijd daarvoor was dat duidelijk een blinde vlek geweest. De Nieuwe Rotterdamsche Courant vatte zijn bijdrage samen als: ‘De Kerk als maatschappelijk geweten’. Dat was toen verrassend. Remonstranten stonden bepaald niet bekend als bijzonder maatschappelijk betrokken. Volgens een doopsgezinde tijdgenoot vertegenwoordigden zij de ‘bourgeois satisfait’, de zelfgenoegzame burgerij.

Dit nummer van AdRem laat zich lezen als een spiegel bij of een uitwerking van de bezinningsbrief. U leest over een schoolleider die zijn best doet om de eenheid op zijn scholen te versterken. U vindt – naast de gebruikelijke rubrieken – een overweging over de vraag hoe je eigenlijk kunt vertrouwen. Antje van der Hoek, een van de initiatiefnemers van de brief, vertelt over wat hen bewoog. Een prikkelende column laat zien hoe lastig het zelfs in een familie kan zijn om met verschillen om te gaan. Tenslotte leest u over botsende grondrechten en tolerantie. Het geheel van brief en artikelen wil een uitnodiging zijn om verder na te denken over actuele maatschappelijke vragen.

Tjaard Barnard
Hoofdredacteur, barnard@remonstrantenrotterdam.nl

 

 

 

Zie ook