Korte berichten

Korte berichten

Online-beraadsdag ‘Mijn held en ik’
Op 13 maart van 10.30 tot 13.15 uur is het zover. De afsluiting van het remonstrantse jaarthema met de online-beraadsdag ‘Mijn held en ik’. Via Zoom dit keer. Trouw-columnist Stevo Akkerman houdt de inleidende presentatie. Hij heeft er zin in. Lees maar wat hij over zijn verhaal schrijft: ‘een korte handleiding heldendom kan beginnen bij de sokkel: die moet weg. Maar wat blijft er dan over? Trouw-columnist Stevo Akkerman verkent de harde kern van de zachte held’. Vanuit je luie stoel of vanachter de keukentafel kun je verder genieten van een column en persoonlijke gedachten van predikanten of meezingen met een lied. En actief zijn tijdens tien workshops  over onder meer poëzie, klimaatactivisten, helden in films, helden in muziek en Fransciscus. Bekijk het volledige programma op www.remonstranten.nl

Hoogste tijd om je op te geven via info@remonstranten.org. Je krijgt dan de inlogcodes thuisgestuurd.

De Vrijzinnige Lezing gaat digitaal 

In 2020 kon De Vrijzinnige Lezing niet doorgaan, maar op 26 maart 2021 wordt de lezing alsnog digitaal gehouden via een live stream vanuit de Utrechtse Geertekerk. Remonstrants theologe Christa Anbeek zal dan haar lezing ‘De moed om kwetsbaar te zijn’ uitspreken waarin zij ingaat op een theologie over ontregelende ervaringen (zoals terroristische aanslagen en de corona-crisis). Iedereen kan via internet meeluisteren. De lezing begint op 26 maart om 20.00 uur. Wilt u de link naar de live stream ontvangen? Geef u dan op via de website www.devrijzinnigelezing.nl

Tolerantie en turbulentie – een korte serie webinars.
Nederlanders en hun (vermeende) tolerantie: het blijft een actuele discussie. Vaak wordt gewezen op hoe Nederland de eeuwen door een welkom thuis zou hebben geboden voor groepen die elders uitgestoten werden. Tegelijkertijd staat tolerantie onder druk. Wie ontwart de knoop?

Over deze en andere vragen zal het gaan in een serie van drie  online webinars die wordt georganiseerd door het Doopsgezind Seminarium en het Arminius Instituut/Remonstrants Seminarium. Op drie donderdagmiddagen 15, 22 en 29 april 2021 van 13.30-15.00 uur wordt het onderwerp tolerantie vanuit verschillende invalshoeken belicht: historisch, filosofisch en bijbels-theologisch. Heel aktueel ook. Het zal onder meer gaan over Black Lives Matter, de LHBTIQ+ gemeenschap en vrijheid in tijden van internet en Facebook. Opgave via v.l.m.kok@vu.nl . U ontvangt dan ruim van te voren meer informatie over de precieze opzet van de webinars.


Retraite ‘Onrustig is ons hart…’ (over onrust en het verlangen naar rust)
Het befaamde woord van Augustinus over het onrustige hart lijkt het idee te bevestigen dat onrust het beste vermeden kan worden. Is de onrustige mens immers niet, naar het woord van Gabriel Marcel, zijn eigen beul? Maar moet het verlangen naar rust altijd bevredigd worden? Zegt de belijdenis 2006 niet terecht over Jezus dat hij het gelaat van God is dat ons aanziet en verontrust? Tijdens deze retraite zullen we op vele wijzen – teksten, muziek en film – bezig zijn met deze vragen.

De retraite wordt gehouden van maandag 14 juni 17.00 uur tot woensdag 16 juni 14.30 uur op Landgoedhotel Woodbrooke in Barchem. De kosten zijn voor een eenpersoonskamer  275 euro pp en voor een tweepersoonskamer 250 euro pp. De leiding is in handen van Johan Goud en Foeke Knoppers.

Opgave: landelijk bureau Remonstranten (info@remonstranten.org of 030-2316970)


Denkvakantie in Zuid-Frankrijk

Van 9-14 augustus 2021 vindt voor de derde keer een cursusweek plaats, in het Zuidfranse plaatsje St. Etienne des Sorts in het Centre Erasme (zie www.centre-erasme.nl).

Thema van dit jaar: ‘Liefde, geweld en mystiek  – n.a.v. de romans en essays van Oek de Jong’. Heel bijzonder is, dat Oek de Jong gedurende een dag in ons midden is om op vragen te antwoorden. Bovendien is er ruim gelegenheid om uit te rusten, met elkaar te praten, heerlijk te eten en te drinken. De docenten zijn opnieuw Johan Goud (die hoogleraar ‘theologische esthetica’ en remonstrants predikant was) en Jaap Goedegebuure (emeritus-hoogleraar Nederlandse literatuur, literair recensent). De groep bestaat uit maximaal 21 deelnemers.

Kosten (volpension, incl. maaltijden): € 335,–.  Aanmelding bij Pieter Jöbsis (pieter.jobsis@gmail.com) en bij Johan Goud (jgoud01@kpnmail.nl).

Zie ook