Korte berichten

Korte berichten

Afbeelding: Marjorie Specht

Landelijke digitale zoomkring

De Remonstranten organiseren vanaf november vijf digitale bijeenkomsten (per Zoom) over de gelijkenissen uit de bijbel. Een soort digitale kringen, zeg maar. Aanleiding en kapstok is het boek ‘Geef mij die dwaze meisjes maar. In gesprek met Jezus’ gelijkenissen’ onder redactie van Koen Holtzapffel dat begin september is verschenen. Per sessie kunnen maximaal 20 mensen mee doen. Kosten zijn € 5,- per bijeenkomst. Opgave via www.remonstranten.nl/webshop

 1. Parabels gaan van hand tot hand, met Koen Holtzapffel.
  Datum: 2 november 2021 van 19.30 – 21.00 uur
 2. Parabels over wat verloren ging, met Antje van der Hoek.
  Datum: 29 november van 19.30 tot 21.00 uur
 3. Een Antwerps tweeluik over de rijke man en de arme Lazarus, met Bert Dicou en Petra Schipper.
  Datum: 18 januari van 19.30 – 21.00 uur
  4. Onwijs wijs, een kring over het Vrije Kind en poëzie als hulpbronnen bij zingeving,
  met Evelijne Swinkels.

  Datum: 10 februari 2022 van 19.30 – 21.00 uur
 4. Over Jezus, de wijnstok en Johannes, met Joep de Valk
  Datum: 9 maart 2022 van 19.30 – 21.00 uur

Meer informatie: https://www.remonstranten.nl/blog/actueel/gelijkenissen/

Prijsuitreiking Het Vrije Lied

Op 13 december vindt om 14.00 uur de prijsuitreiking van Het Vrije Lied (editie 2020) plaats in de Geertekerk in Utrecht. Vanwege corona hebben we deze een aantal keer moeten verzetten. Tijdens het middagprogramma worden de winnende teksten gelezen, de jurywinnaar bekendgemaakt en een publiekswinnaar gekozen. We zingen samen de nieuwe liederen die bij tien teksten zijn gemaakt. Toegang is gratis, wel gaan we er vanuit dat u de nieuwe bundel koopt à € 12,50. Het programma duurt tot ongeveer 16 uur.

Harp-cd Friedrichstadt

In het vorige nummer kondigden wij aan dat de gemeente Friedrichstadt een harp-cd heeft uitgebracht bij hun 400 jarig bestaan. Daar stond niet het goede mailadres bij vermeld. Nu in de reprise: uw bestellingen kunt u doen bij Florian Wagner, florianwag@gmx.de

Mensen

Gerdienke Ubels heeft op 18 september met goed gevolg haar proponentsexamen afgelegd in Amersfoort. Zij was al voor die tijd aangesteld als predikant bij de Remonstranten in Alkmaar.
Sigrid Coenradie beëindigt op 1 oktober haar functie als predikant en innovatiepredikant bij de gemeente Eindhoven. Zij verlaat de Remonstranten en heeft opnieuw een functie aanvaard in het onderwijs.
Peter Kattenberg is per 1 oktober aangesteld voor 0,2 fte als predikant in Friedrichstadt.

Scherp je geest en voed je ziel!

Vanaf januari 2022 is het opnieuw mogelijk om aan te schuiven bij de module Kwetsbaarheid en Dialogen gegeven door Christa Anbeek. Tijdens negen vrijdagmiddagen verdiepen we ons aan de hand van  theologische en filosofische teksten in achtergronden van de theologie van kwetsbaarheid. Ook spelen we verschillende etappes van het spel Tussen zon en maan. Dialoogspel over ervaringen van chaos en schoonheid.

Contrastervaringen, ontregelende en openbrekende ervaringen, zijn het uitgangspunt in de theologie van de kwetsbaarheid. Diep ingrijpende ervaringen, waarbij kwetsbaarheid, eindigheid, niet-maakbaarheid, machteloosheid, maar ook schoonheid, verrukking en verwondering zich manifesteren brengen ons in een ‘tussengebied’. In die ervaringen realiseer je je wat er toe doet in het menselijk bestaan (soms omdat het er niet is).

“De module ‘Kwetsbaarheid en Dialogen’ heb ik als inspirerend, verfrissend en verrijkend ervaren. Door middel van de aangereikte literatuur en het dialoogspel ‘Tussen Zon en Maan’ wordt de student de mogelijkheid geboden een persoonlijke zoektocht aan te gaan zowel met bestaande als nieuwe theologische concepten en eigen vooronderstellingen. De auteurs en filosofen die tijdens de colleges zijn behandeld, hebben mij naar geloof en theologie leren kijken op een manier die ik nooit had verwacht.” Yvonne Hiemstra deelneemster aan de module in 2021

 

Zie ook

Nieuwe remonstrant: Ernest Loor
1 juni 2021

Nieuwe remonstrant: Ernest Loor

Regelmatig sluiten nieuwe remonstranten zich bij ons aan. Ernest Loor uit Apeldoorn werd in oktober 2017 landelijk vriend van de Remonstranten. Hij legt uit waarom hij deze stap toen heeft gezet… Lees verder

Kerstkind in huis?
23 december 2020

Kerstkind in huis?

Mijn zoon en schoondochter komen thuis na drie jaar New York. Vanwege corona hebben we elkaar een jaar uitsluitend digitaal gezien en gesproken. Zij hebben acht maanden thuis gezeten. Er kwam geen bezoek.. Lees verder