Oktober 2021

Oktober 2021

Kies een AdRem nummer:

Korte berichten
27 oktober 2021

Korte berichten

Korte berichten over de Remonstranten.. Lees verder

Proza van de CoZa: Inspiratie
27 oktober 2021

Proza van de CoZa: Inspiratie

In mijn baan mag ik in vele keukens kijken. Soms geniet ik van één van de vele inspiratiebronnen die de Remonstranten aanbieden: een dienst, een lezing, een boek, een blog,.. Lees verder

Het Gezicht  van Pieter Jöbsis
27 oktober 2021

Het Gezicht van Pieter Jöbsis

Pieter Jöbsis (1953) uit Den Haag is portefeuillehouder Personeel, Gemeenten en Innovatie in de CoZa. Hij vertelt aan Michel Peters over zijn  levensloop en zijn geloof. Kennismaking met een man die God in zijn abstractie beleeft en iedere vorm om dat nader in te vullen wegredeneert. En het voortbestaan van de Remonstranten aan het hart gaat… Lees verder

Dag van een dominee: ‘Mijn God kan tegen een grap”
27 oktober 2021

Dag van een dominee: ‘Mijn God kan tegen een grap”

Wat doet een dominee de hele dag? Reinhold Philipp, predikant in gemeente Den Haag, lacht ons tegemoet… Lees verder

Paneldiscussie ‘Seksisme komt bij de Remonstranten niet voor’
27 oktober 2021

Paneldiscussie ‘Seksisme komt bij de Remonstranten niet voor’

Ons discussiepanel scherpte weer haar gedachten, dit keer over de vraag of seksisme ook bij de Remonstranten voorkomt. Michel Peters schreef onderstaand artikel op basis van de bijdragen… Lees verder

Seksisme is wel een groot probleem bij de Remonstranten
27 oktober 2021

Seksisme is wel een groot probleem bij de Remonstranten

De eindredacteur stuurde per abuis de concepttekst van de paneldiscussie ter goedkeuring naar predikant Rachelle van Andel, in plaats van naar panellid Rachel Adriaanse. Rachelle van Andel stuurde wel meteen een inhoudelijke reactie terug… Lees verder

‘Bewustwording is essentieel’
27 oktober 2021

‘Bewustwording is essentieel’

Een interview van Charlotte Hille met Sophie Bloemert, coördinator Meldpunt Seksueel Misbruik in Pastorale Relaties.. Lees verder

Briefwisseling ‘Ik geloof het wel’
27 oktober 2021

Briefwisseling ‘Ik geloof het wel’

Een nieuwe rubriek in AdRem. De komende tijd plaatsen wij in ieder nummer een briefwisseling tussen predikant Anneke van der Velde en haar dochter Geerke onder de titel ‘Ik geloof het wel’. Zij zullen elkaar bevragen op hoe ze in het leven staan en hoe geloof, zingeving en spiritualiteit daarin een rol spelen. Zij stellen zich in dit nummer eerst aan u voor… Lees verder

‘Dat hebben de meisjes toch maar goed gedaan’
27 oktober 2021

‘Dat hebben de meisjes toch maar goed gedaan’

‘Dat hebben de meisjes toch maar goed gedaan,’ klonk het na een viering op Paasmorgen. We hadden dat jaar voor het eerst in de geschiedenis van de geloofsgemeenschap de vieringen rond Pasen verzorgd met een pastoresteam bestaande uit vrouwen. Later evalueerden we met z’n drieën de diensten, en ook deze opmerking van een gemeentelid kwam ter sprake… Lees verder

Tijd voor een goed gesprek op lichte toon
27 oktober 2021

Tijd voor een goed gesprek op lichte toon

Het begint al bij de aarzeling op de vraag dit stukje te schrijven. Want voor je het weet sta je bekend als die zure, verongelijkte vrouw die niets kan hebben. Maar toch, in het mijnenveld van gevoeligheden, feiten en ervaringen moeten we het er toch over kunnen hebben… Lees verder

Transgenderschap miskent mijn overige kwaliteiten
27 oktober 2021

Transgenderschap miskent mijn overige kwaliteiten

‘Het overkomt mij niet zo vaak meer op mijn leeftijd, dat ik gevraagd wordt een artikel te schrijven, of om precies te zijn eigenlijk in het geheel niet meer, dus.. Lees verder

Dat viel best mee
27 oktober 2021

Dat viel best mee

Naar aanleiding van het onderzoek over seksisme in de kerk door Alien Boele, zie het interview met haar elders in dit blad, was de redactie nieuwsgierig naar de ervaringen van de oudste generatie vrouwelijke predikanten binnen onze kerkgenootschap. Tjaard Barnard sprak met ds. Annegien de Jonge (90)… Lees verder

Jan Pieterszoon Sweelinck (1562-1621), tolerant in turbulente tijden
27 oktober 2021

Jan Pieterszoon Sweelinck (1562-1621), tolerant in turbulente tijden

Op 16 oktober jongstleden was het  vierhonderd jaar geleden dat Jan Pieterszoon Sweelinck overleed. Hij wordt beschouwd als de grootste  componist uit de Nederlandse geschiedenis. Zijn muziek is minder bekend dan zijn naam die immers voorkomt in veel geschiedenisboeken en op talloze straatnaamborden… Lees verder

Juist de kerk moet een veilige plek zijn voor iedereen
27 oktober 2021

Juist de kerk moet een veilige plek zijn voor iedereen

Aliene Boele, journaliste bij het Nederlands Dagblad, schreef aan de Christelijke Hogeschool Ede een scriptie over seksisme in de kerk. Wat bewoog haar om over dit onderwerp te schrijven, en wat zijn haar bevindingen? Charlotte Hille vraagt het haar… Lees verder

Redactioneel ‘Seksisme bij remonstranten?’
27 oktober 2021

Redactioneel ‘Seksisme bij remonstranten?’

In 1986 (!) verscheen in de remonstrantse reeks Kort Bestek het deel ‘Bij ons niet nodig? Vrijzinnige stemmen over feministische theologie’. U begrijpt dat het antwoord op deze retorische vraag toen was: dat is zeker nodig, ook bij ons!.. Lees verder

Was Jezus een feminist?
25 oktober 2021

Was Jezus een feminist?

Mariecke van den Berg, bijzonder hoogleraar ‘Feminisme en christendom’, denkt kritisch na over seksisme in onze eigen christelijke traditie en vraagt zich af hoe Jezus eigenlijk omging met vrouwen… Lees verder