Seksisme is wel een groot probleem bij de Remonstranten

Seksisme is wel een groot probleem bij de Remonstranten

De eindredacteur stuurde per abuis de concepttekst van de paneldiscussie ter goedkeuring naar predikant Rachelle van Andel, in plaats van naar panellid Rachel Adriaanse. Rachelle van Andel stuurde meteen een inhoudelijke reactie terug.

 

Dag Michel,

Ik denk dat je de verkeerde Rachel een e-mail hebt gestuurd. Ik kijk zelf namelijk heel anders naar seksisme in de remonstrantse broederschap en in de samenleving, en ik denk dat het wel een groot probleem vormt. Misschien een ervaring die ik dan toch graag zou willen delen:

Na een viering werd ik eens in mijn wangen geknepen door een vrouwelijk gemeentelid. Ze wilde me laten weten dat het een mooie dienst was. Ineens kneep ze me. Ik vond dat erg ongepast, maar bevroor op dat moment: ik zag het niet aankomen en wist niet wat ik zeggen moest. Ik weet zeker dat dit nooit bij een mannelijke collega gebeurd zou zijn.

Daarnaast worden vrouwen op allerlei posities sneller geïnterrumpeerd, en zijn ook mannelijke beelden over leiderschap nog altijd dominant aanwezig in onze samenleving en ik durf ook te zeggen in onze geloofsgemeenschap: wij maken daar onderdeel van uit en nemen die mee naar onze eigen posities en rollen.

Ik denk dat het belangrijk is ook om in onze eigen kerk te blijven nadenken over integriteit, verhoudingen en gevoel voor grenzen en juist ook seksisme. Dat betekent ook dat we recht moeten doen aan de individuele ervaringen door deze ervaring serieus te nemen en op de eerste plaats gewoon te luisteren.

Hartelijke groet,

Rachelle van Andel

Zie ook