Redactioneel ‘Seksisme bij remonstranten?’

Redactioneel ‘Seksisme bij remonstranten?’

Foto: Allard Willemse

In 1986 (!) verscheen in de remonstrantse reeks Kort Bestek het deel ‘Bij ons niet nodig? Vrijzinnige stemmen over feministische theologie’. U begrijpt dat het antwoord op deze retorische vraag toen was: dat is zeker nodig, ook bij ons! Deze kritische vraag stelde de redactie zich opnieuw toen de (kerkelijke) media vol stonden met het onderzoek van Alien Boele over seksisme in de kerk. Hoe zou dat bij ons zijn?

Aan haar onderzoek heeft maar één remonstrantse respondent meegedaan. Voor dit nummer hebben we de vraag breed neergelegd. Opvallend is dat er eigenlijk twee soorten antwoorden binnenkwamen. Inderdaad: bij ons niet nodig. Na 100 jaar vrouwelijke predikanten zijn er af en toe nog wel stekelige ervaringen, maar zo is het leven nu eenmaal. Maar tegelijkertijd kwam ook de reactie binnen: bij ons zeker wel nodig! We kunnen van onszelf denken dat we zo geweldig zijn, maar dat zijn we zeker niet. Er is nog een lange weg te gaan!

Juist met deze twee geluiden hoopt uw redactie het gesprek te kunnen openen. Wij achten het niet onze taak om een uitspraak in dit debat te doen. De gedachten daarover verschillen te veel. Laat maar eens duidelijk worden waarom wel of waarom niet. Laten we elkaar bevragen op wat onze eigen ervaringen en ideeën hierbij zijn. Dat is tenslotte een van de kenmerken van onze traditie: ons telkens openstellen voor nieuwe vragen en gezichtspunten, ook al zijn ze soms pijnlijk en confronterend.

Tjaard Barnard
Hoofdredacteur, barnard@remonstrantenrotterdam.nl

Het volgende nummer van AdRem verschijnt op 14 december.

 

Cijfers

Tussen 2011 en 2021 is het percentage vrouwen onder de predikanten enorm gestegen. In 2011 waren er 18 vrouwelijk dienstdoende predikanten tegenover 19 mannen, dus 49%. In 2021 was die verhouding veranderd, 20 vrouwen bij 12 mannen, dus 63%. Anders ligt het echter als je kijkt naar de grootte van de aanstellingen. Bij vrouwen was die gemiddeld 54% in 2011, tegenover de mannen 70% en in 2021 respectievelijk 49% tegenover 69%. (Cijfers: Mariëlle van Royen)

Zie ook

Korte berichten
21 april 2022

Korte berichten

Het luchthavenpastoraat zoekt vrijwilligers De Remonstranten zijn vertegenwoordigd in het protestants luchthavenpastoraat. Er worden enthousiaste mensen gezocht om mee te werken in het Meditation Centre op Schiphol. Het centrum is.. Lees verder

Paneldiscussie
30 september 2021

Paneldiscussie

Zomer of niet, ons discussiepanel zat weer klaar om zich te buigen over onderstaande stelling. Jolien Kruit was nog wel op vakantie. Michel Peters zette alle gedachten in dit artikel bij elkaar… Lees verder