Korte berichten

Korte berichten

Het luchthavenpastoraat zoekt vrijwilligers

De Remonstranten zijn vertegenwoordigd in het protestants luchthavenpastoraat. Er worden enthousiaste mensen gezocht om mee te werken in het Meditation Centre op Schiphol. Het centrum is open voor passagiers en medewerkers die een moment van stilte of bezinning zoeken. Eén van de taken van de vrijwilligers is om ervoor te zorgen dat het Meditation Centre voor de passagiers een aangename plaats is om in rust te verblijven.

Bent u nieuwgierig geworden naar het werk van de vrijwilliger? Op de site Luchthavenpastoraat – Amsterdam Airport Schiphol (airportchaplaincy.nl)

vindt u alle informatie over het werk van de vrijwilliger evenals het aanmeldingsformulier.

Namens het bestuur van het protestants luchthavenpastoraat,

Gloria-Jeanne de Meijer

 

Voorjaarsretraite over Troost

Van 23 – 25 mei organiseren Johan Goud en Foeke Knoppers een retraite over Troost in Barchem, zie het vorige nummer van AdRem.  Er zijn nog enkele plekken beschikbaar. Kosten €340, – , echtparen €315,- p.p.  Geef je nu op via info@remonstranten.org

 

Kunstenaar Hans Withoos leidt ons door museum Flehite in Amersfoort

Fotograaf en kunstenaar Hans Withoos was spreker op de remonstrantse Beraadsdag op 12 maart. Speciaal voor ons geeft hij op donderdag 12 mei om 19.30 uur en op maandag 16 mei om 14.00 uur een privérondleiding door museum Flehite in Amersfoort. Daar exposeert hij met de  tentoonstelling ‘Ander Licht op Withoos – Drie generaties Withoos’. In het museum  hangen negentig werken van drie generaties Withoos; van voorvader Mathias uit de 17e eeuw, zijn kinderen én van hemzelf, nazaat Hans Withoos dus. Kosten: 15,- (inclusief een drankje). Opgave: info@remonstranten.org.

 

Bijdrage AdRem

Op de achterkant van het vorige nummer van dit blad deden wij een oproep voor een bijdrage. Tweehonderd mensen hebben een bijdrage overgemaakt. Grote dank daarvoor. Maar anderen, die vorige jaren royaal bijdroegen, hebben het nog even laten liggen. Wellicht is het iets ook meer gedoe om zelf het bedrag over te maken, maar we wilden ook liever een paar duizend euro besparen. Via de volgende link kunt u uw bijdrage betalen:
www.remonstranten.nl/product/abonnement-adrem-remonstrants-magazine/

Twee vacatures op het gebied van innovatie bij de Remonstranten

In 2018 zijn de Remonstranten gestart met vier innovatiepredikanten. Hun ervaringen leiden nu tot een aanpassing in het beleid. De focus wordt in het vervolg veel meer gelegd op innovatieprojecten. Om te stimuleren dat projecten door de hele organisatie opgepakt kunnen worden (gemeentelijk, regionaal en landelijk) en daarbij van elkaars projecten geleerd kan worden, ontstaan twee vacatures: Projectleider Innovatie (0,4 fte) en Creatief leider Innovatie (0,4 fte). Lees de functieomschrijvingen op www.remonstranten.nl/wiki/organisatie/vacatures/

Meer info: Annemarie Gerretsen, algemeen secretaris, 06 182 48884 of algemeensecretaris@remonstranten.org. Reageren voor 15 mei 2022 naar personeel@remonstranten.org t.a.v. Mariëlle van Royen, onder vermelding van de functietitel.

 

Zie ook