April 2022
Foto: Allard Willemse
Kies een AdRem nummer

Het gezicht van Nicky Bouwers

Nicky Bouwers (1976) is bestuurskundige en professioneel zangeres. In 2004 waren zij en haar vrouw op zoek naar een kerkelijk thuis in Rotterdam en liepen ze eens de remonstrantse kerk binnen. Sindsdien komen ze er en luistert Nicky de diensten regelmatig op met haar zang. Ze vertelt Michel Peters over geloof, politiek en de magie van zang en muziek… Lees verder

Korte berichten

Het luchthavenpastoraat zoekt vrijwilligers De Remonstranten zijn vertegenwoordigd in het protestants luchthavenpastoraat. Er worden enthousiaste mensen gezocht om mee te werken in het Meditation Centre op Schiphol. Het centrum is open voor passagiers en medewerkers die een moment van stilte of bezinning zoeken. Eén van de taken van de vrijwilligers is om ervoor te zorgen.. Lees verder

Seculiere muziek in een kerkdienst

Het is onze gemeente een goed gebruik dat mensen bij hun toetreden tot de gemeente (hun belijdenis) worden uitgenodigd hun favoriete lied te laten weten, zodat we dat kunnen laten klinken in de dienst. Een lied dat naar hun eigen gevoel verwoordt waarom zij lid willen worden van een christelijke gemeente en hun geloof willen belijden… Lees verder

Dagboek van een zanger

Veel artikelen óver muziek in dit nummer. Jan Douwes zingt al die paasmuziek zelf. Hij schrijft er een dagboek over.  .. Lees verder

Halleluja-momenten van lezers

Onze lezers beschrijven hun hallelujah-momenten… Lees verder

Muziek tijdens de dienst

Deze keer een inkijkje in de week van Jan Pieter Lanooy (1993), de nieuwe organist van Vrijburg. Hij behaalde in 2019 zijn Master Orgel op het conservatorium in Den Haag bij Jos van der Kooy. Daarnaast studeerde hij Geschiedenis en Muziekwetenschap aan de universiteiten van Leiden en Utrecht… Lees verder

Passiemuziek opnieuw uitvinden

Is hedendaagse passiemuziek nog wel denkbaar na Bachs onovertroffen Matthäus Passion? Laten we niet vergeten dat Bach vergelijkbare vragen had, toen hij in Leipzig cantor werd. In Leipzig had men uitgesproken verwachtingen van wat een passie zou moeten zijn… Lees verder

Favoriete paasmuziek

Het Halleluja! Mijn vader zette het na de nachtmis altijd op en goed hard ook, terwijl mijn moeder bouillon en worstenbroodjes opwarmde: zie daar de tradities van een verlopen katholiek gezin. Later hebben we wel geprobeerd het vierstemmig te zingen: dikke pret, maar muzikaal niet om aan te horen. Maar toch: mijn eerste associatie met Pasen is het Halleluja van Händel… Lees verder

Het wonderlijke einde van de Johannes

De Matthäus Passion eindigt met het bekende ‘Wir setzen uns mit Tränen nieder’. Bij de Johannes Passion wordt niet in tranen neergezeten, integendeel. Maarten van der Bijl bespreekt het merkwaardige slotkoraal: ‘Ach Herr, laß dein lieb Engelein’… Lees verder

Militairen bereiden zich voor, maar op wat?

Door de oorlog in Oekraïne staan de Nederlandse militairen op scherp. Ze proberen zich voor te bereiden, maar op wat eigenlijk? Hoe gaan ze om met de dreiging van de oorlog en een mogelijke militaire inzet vanuit Nederland? Michel Peters vroeg het aan Hannah Nováková, legerpredikant met remonstrantse zending… Lees verder

Redactioneel

Zoals u begrijpt, vergt de productie van een blad als AdRem een lange voorbereiding. We proberen om tenminste drie maanden voor de verschijningsdatum een thema vast te stellen. We vragen mensen om te schrijven en gaan zelf aan het werk met interviews… Lees verder

Oorlog vraagt ons om compassie en weerbaarheid

Sjerp van der Vaart hield een overweging in de dienst van zondag 13 maart in de Arminiuskerk in Rotterdam. Deze tekst is een bewerking daarvan. Hij verbindt met elkaar de lijdenstijd, bommen op Oekraïne en stromen vluchtelingen. ‘Plotseling herkennen we de kwetsbaarheid van de andere mens. En daarmee ook die van ons zélf.’ De vraag.. Lees verder

Ik geloof het wel

Predikant Anneke van der Velde (1963) en haar dochter Geerke Visser (1997) schrijven elkaar brieven. Zij bevragen elkaar daarin hoe ze in het leven staan en hoe geloof, zingeving en spiritualiteit daarin een rol spelen… Lees verder

We zijn geen heiligen

Ze appen en bellen elke dag: ‘Hoe gaat het?’ Ze krijgen foto’s binnen van raketten die bij het dorp zijn neergekomen. En ineens belt Ruslan: ‘Ik ben met Jana en de kinderen onderweg naar de grens’, waarop de lijn wegvalt. Charlotte (64) en Christoph (63) uit Acquoy kijken elkaar aan: ‘We gaan ze ophalen.’.. Lees verder