Redactioneel

Redactioneel

Zoals u begrijpt, vergt de productie van een blad als AdRem een lange voorbereiding. We proberen om tenminste drie maanden voor de verschijningsdatum een thema vast te stellen. We vragen mensen om te schrijven en gaan zelf aan het werk met interviews.

Dit jaar kozen we als thema voor de muziek van Pasen. In de kerkelijke wereld, in de seculiere wereld die zich nog steeds laat inspireren door de uitvoering van de bekende Passionen van Bach, staat muziek centraal. Wie wordt niet geraakt door de noten van de Matthäus? En zelfs in vrijzinnige kring springt het hart vaak op bij de klanken van ‘Daar juicht een toon’.

Net als iedereen werden we overvallen door de gewelddadige inval in Oekraïne. De lieflijkheid van onze voorbereiding op Pasen werd ruw geschokt door de dissonanten van de wapens. Angst, somberheid en moedeloosheid komen op bij zoveel verdriet waar we via de media van kunnen kennisnemen. Wat brengt het geloof ons in deze donkere dagen?

Pasen is het feest van het doorbreken van het leven door de dood heen. Diegene die zoveel inspiratie bracht, die het goddelijke present stelde, kon niet in de dood blijven. Goddelijke liefde bleek sterker dan de dood.

Moge die boodschap ook nu, juist nu, blijven klinken, door alle dissonanten heen.

Tjaard Barnard, hoofdredacteur
barnard@remonstrantenrotterdam.nl

Zie ook