Korte berichten
Foto: Daria-Shevtsova-via-Pexels.jpg

Korte berichten

Beraadsdag ‘Verrassend verbonden’ (digitaal)
Wij weigeren te geloven dat we in de samenleving meer en vaker tegenover elkaar staan. Wij vinden juist dat we verrassend vaak verbonden zijn met anderen. Dat willen we de komende beraadsdag zichtbaar maken aan de hand van het thema ‘Verrassend verbonden’. De bijeenkomst wordt gehouden op 12 maart van 10.30  – 13.30 uur via een livestream. Kosten; €5,-  Opgave via onze webshop: www.remonstranten.nl/webshop

In een aantal keynotes, gesprekken en columns leren we hoe vooraanstaande wetenschappers, theologen, kunstenaars en filmmakers hier tegenaan kijken. Vervolgens delen we onze gedachten met elkaar en gaan we over het programma in gesprek te gaan. Dat doen we online, met een uitdagend en afwisselend programma.

Met medewerking van hoogleraar Sjoerd van Beugelsdijk, die het boek schreef  ‘De Verdeelde Nederlanden. Hoe een perfecte storm een klein land dreigt te splijten (en wat we daaraan kunnen doen) en Tabitha van Kampen, Jonge Theoloog des Vaderlands. In de middag komen fotograaf Hans Withoos en documentairemaakster Mirjam Marks aan het woord. De eerste exposeert op het moment in Amersfoort met werk waarin hij de verbinding legt met zijn zeventiende-eeuwse voorouder Matthias Withoos. Mirjam Marks maakte een documentaire over de Rotterdamse wijk Heijplaat.

Lees het volledige programma op onze website www.remonstranten.nl

 

Retraites over Troost

In het voor- en najaar worden twee  retraites georganiseerd over het thema ‘Troost’.

Troost: we hopen dat het een einde zal maken aan het isolement waar het verdriet ons in bracht en dat het ons leven weer in beweging zal brengen dat tot stilstand kwam.

We zoeken troost en doen dat o.a. bij lotgenoten, in schoonheid, in gedachten, ja, waarin zoeken we het niet. Er is de troost van het geloof en die van de filosofie maar troost wekt ook argwaan (er is immers ook valse troost) en zelfs weerstand: mijn ziel weigert zich te laten troosten. (Psalm 77:3) Met behulp van (bijbel)teksten, gedichten, muziek en film proberen we te achterhalen wat troost is en wat ons troosten kan.

Opgave: Landelijk Bureau Remonstranten: 030-2316970 of info@remonstranten.org

Voorjaar: ma 23 (17.00 uur) tot wo 25 mei (14.30 uur)

Najaar:     ma 24 (17.00 uur) tot wo 26 oktober (14.30 uur)

Plaats:       Woodbrookershotel, Woodbrookersweg 1 Barchem

Kosten:     € 340 pp; echtparen: € 315 pp

Leiding:    Johan Goud en Foeke Knoppers

 

Vrijzinnige lezing op 25 maart
De gerenommeerde, Duitse theoloog Jörg Lauster verzorgt op 25 maart om 20.00 uur 2022 De Vrijzinnige Lezing in de Geertekerk in Utrecht. In het werk van Lauster staat het belang van het christendom voor de cultuur centraal. De titel van de lezing die hij op 25 maart in de Geertekerk Utrecht uitspreekt is ‘The Idea of a Religion. Prospects of a Liberal Christianity Today.’ De voertaal is Engels. Info en opgave:  www.devrijzinnigelezing.nl

 

Zie ook