Maart 2022

Maart 2022

Foto: Marjolein van Panhuys

Kies een AdRem nummer:

Uw bijdrage maakt AdRem mogelijk!
5 april 2022

Uw bijdrage maakt AdRem mogelijk!

Acht keer per jaar ligt AdRem bij u op de mat: het blad van en voor Remonstranten. In het maken van dit blad zit veel tijd die wij er met veel plezier en liefde aan besteden. Hoe mooi is het om met elkaar te delen wat er speelt binnen en rondom onze geloofsgemeenschap. Met AdRem bereiken we alle remonstranten en zo proberen we een verbindend element te zijn… Lees verder

Het gezicht van Mariette Hamaker
5 april 2022

Het gezicht van Mariette Hamaker

Mariette Hamaker (1947) was veertig jaar lang huisarts in Amsterdam, inmiddels acht jaar met pensioen. Met één been staat ze in de grote stad, met het andere in de zandgronden van Schouwen-Duiveland, plek van de familie van haar moeder. Zij spreekt met Michel Peters over leven, werk en geloof. ‘Vrijburg is mijn dorp in de stad’… Lees verder

Korte berichten
5 april 2022

Korte berichten

Beraadsdag ‘Verrassend verbonden’ (digitaal) Wij weigeren te geloven dat we in de samenleving meer en vaker tegenover elkaar staan. Wij vinden juist dat we verrassend vaak verbonden zijn met anderen… Lees verder

Dag van de dominee: Lense Lijzen
5 april 2022

Dag van de dominee: Lense Lijzen

Wat doet een dominee nu de hele dag? Lense Lijzen maakte onlangs de overstap van Groningen naar Utrecht. Hij ontmoet nieuwe mensen en snuffelt aan nieuwe werkzaamheden… Lees verder

In Memoriam: Annegien de Jonge
5 april 2022

In Memoriam: Annegien de Jonge

Op vrijdag 7 januari overleed emeritus-predikant Annegien de Jonge, zij werd 91 jaar. Annegien de Jonge heeft vrijwel haar hele werkende leven in de remonstrantse gemeenten Gouda en Schoonhoven gestaan (1962 – 1994). Ook diende zij korte tijd de gemeente Waddinxveen (1983-1986)… Lees verder

Boekbespreking ‘Otto de Kat, Het uur van de olifant’
5 april 2022

Boekbespreking ‘Otto de Kat, Het uur van de olifant’

Soms wil je over boeken vertellen, die je net gelezen hebt. Of die aan anderen geven. Omdat zij ontroeren; omdat er mensen ter sprake komen waar je je verwant mee voelt; omdat de taal zo tot de verbeelding spreekt, dat je vertrouwen in het leven en de mensen wordt hersteld. Zoiets gebeurde mij bij het lezen van zijn laatste boek van Otto de Kat: ‘Het uur van de olifant’… Lees verder

Sturen op samenhang en kwaliteit bij inrichting van Nederland
5 april 2022

Sturen op samenhang en kwaliteit bij inrichting van Nederland

David van Zelm van Eldik (1974) is Programmaleider ONS Landschap op het Ministerie van Binnenlandse Zaken en remonstrant in Rotterdam. Hij onderscheidt in de ruimtelijk ordening van Nederland een klimaatcrisis, een stikstof- en biodiversiteitscrisis en een woningbouwcrisis. Er is geld beschikbaar, er zal echter alleen een oplossing komen als die problemen in hun onderlinge samenhang worden aangepakt… Lees verder

Belastingheffing misschien niet eens erg?
5 april 2022

Belastingheffing misschien niet eens erg?

Onevenwichtig, een opgelapt rommeltje. Frits Barnard (1960), van 1993 tot 2019 partner van Deloitte Belastingadviseurs te Amsterdam, is duidelijk: zowel de belastingwetgeving voor particulieren als bedrijven moet geheel opnieuw worden opgezet. Na covid is er geen ruimte meer voor fiscale vergezichten… Lees verder

Waarom bleef je niet voor mij?
5 april 2022

Waarom bleef je niet voor mij?

Annemarieke van der Woude (1963), remonstrants predikant in Oosterbeek, vraagt zich af hoe vrij de keuze van kwetsbare ouderen is om zelf het moment van hun levenseinde te bepalen. Zij geeft het kabinet mee: Spreek niet langer over ‘voltooid leven’, maar over ‘levensmoe’. En, het belangrijkste: investeer in het leven, niet in de dood… Lees verder

Wek de Grondwet weer tot leven
5 april 2022

Wek de Grondwet weer tot leven

De Nederlandse rechter mag geen wetten toetsen aan de Grondwet, maar moet wetten toetsen aan internationale verdragen. Rare zaak! Gevolg is wel dat de nationale grondrechten een dode letter zijn geworden: ze staan in de Grondwet, maar de rechter kan er niets mee. Gelukkig staat het afschaffen van het toetsingsverbod nu in het regeerakkoord, schrijft Matthijs de Jongh (1974)… Lees verder

Aandacht voor elkaars vitale belangen op het wereldtoneel
5 april 2022

Aandacht voor elkaars vitale belangen op het wereldtoneel

Charlotte Hille (1964), universitair docent aan de UvA en remonstrant in Leiden, wenst de minister van Buitenlandse Zaken toe dat hij bij internationale vredesbesprekingen alle relevante partijen betrekt en oor heeft voor de vitale belangen van alle partijen… Lees verder

Aandacht voor ontmoeting en dialoog op school
5 april 2022

Aandacht voor ontmoeting en dialoog op school

Naast aandacht voor de persoonlijke ontplooiing en carrièremogelijkheden van ieder kind, moet school ook gericht zijn op diens bijdrage aan een betere wereld. De school moet kinderen leren dat diversiteit verrijkend is, dat luisteren noodzakelijk is voor samenleven en dat je ook verantwoordelijkheid draagt voor je naaste, betoogt Peter van Dijk (1966), voorzitter college van bestuur CSG De Goudse Waarden en remonstrant in Utrecht… Lees verder

De juiste zorg op de juiste plek
5 april 2022

De juiste zorg op de juiste plek

‘Proactieve Zorg Planning is een essentieel onderdeel van de zorg voor (kwetsbare) ouderen, waarin arts en patiënt samen bepalen hoe de laatste levensfase eruit zou moeten zien, gericht op de kwaliteit van leven’, schrijft specialist ouderengeneeskunde Gerrit Dirk de Loor (1967). ‘.. Lees verder

Omzien naar elkaar, na veertig jaar
5 april 2022

Omzien naar elkaar, na veertig jaar

Het vertrouwen van de burgers in de overheid staat onder druk omdat de overheid de burger beschouwt als ‘homo economicus’ en hem daarom als klant van een onzichtbare en onpersoonlijke overheid benadert. Degenen die aan de kant staan, verliezen alle vertrouwen in de overheid als de partij die naast hen staat en voor hen opkomt… Lees verder

De Angelis (Over engelen)
5 april 2022

De Angelis (Over engelen)

Peter Kattenberg (1954), kunstenaar en remonstrants predikant te Friedrichstadt (D), is volkomen duidelijk: een minister voor Cultuur is overbodig. De overheid moet de cultuursector faciliteren met geld, niet met beleid. Gewoon door identiteitspolitiek te bedrijven met de portemonnee in de culturele sector… Lees verder

Boeren als afvalputje
5 april 2022

Boeren als afvalputje

De boeren zijn boos omdat ze overal de schuld van krijgen en klem zitten. ‘Neem ons serieus’ zeggen Titus van der Torren (1957) en Otteline van der Torren – van Verschuer (1959), akkerbouwers in Zonnemaire… Lees verder

Waarom is Red Bull goedkoper dan appelsap?
5 april 2022

Waarom is Red Bull goedkoper dan appelsap?

Huisarts Sietse Crop (1982) hanteert het motto ‘Zorg om de mens’ en pleit voor een integrale en holistische aanpak van gezondheid en ziekte. Gezondheid verbeteren begint bij een verandering van levensstijl, waarbij mensen het gevoel moeten hebben te kunnen kiezen, maar waarbij gezondheid gestimuleerd en beloond dient te worden… Lees verder

Overheid moet weer dienstbaar worden
5 april 2022

Overheid moet weer dienstbaar worden

Minister van Staat Frits Korthals Altes (1931) vindt het zeer terecht dat het kabinet herstel van vertrouwen in de overheid centraal stelt. Dat vraagt niet alleen om een nieuw beleid.. Lees verder

De toepassing van het geloof mag niet in plaats van het geloof komen
5 april 2022

De toepassing van het geloof mag niet in plaats van het geloof komen

‘We gaan ervan uit dat we in onze kerk allemaal het juiste doel nastreven, namelijk vrede en gerechtigheid op de wereld. Vanuit dat vertrouwen bevragen we elkaar en de regering kritisch over de gekozen middelen’, schrijft Eginhard Meijering (1940), in zijn werkzame leven lector in de theologiegeschiedenis aan de Universiteit Leiden… Lees verder

Redactioneel Visie op de toekomst
5 april 2022

Redactioneel Visie op de toekomst

‘Moet het sociale denken en willen een integrerend bestanddeel vormen onzer godsdienstprediking?’ Met deze vraag in zijn lezing ‘Het sociale element in onze godsdienstprediking’ (later: De Kerk als maatschappelijk geweten’) kreeg de seminariumhoogleraar G.J. Heering (1879-1955) in 1921 de afgevaardigden bij de remonstrantse Algemene Vergadering op het puntje van hun stoel… Lees verder

Briefwisseling ‘Ik geloof het wel’
1 maart 2022

Briefwisseling ‘Ik geloof het wel’

Predikant Anneke van der Velde (1963) en haar dochter Geerke (1997) schrijven elkaar brieven. Zij bevragen elkaar hoe ze in het leven staan en hoe geloof, zingeving en spiritualiteit daarin een rol spelen… Lees verder

Remonstrantse visies op de politiek
1 maart 2022

Remonstrantse visies op de politiek

In dit blad spreken dertien remonstranten over de toekomst. Wat een verscheidenheid! Maar is er ook eenheid? Wibren van der Burg (1959), hoogleraar aan de Erasmus School of Law, las alle bijdragen in de serie over ‘Visie op de toekomst’ en trekt in dit artikel conclusies… Lees verder