Redactioneel Visie op de toekomst
Foto: Allard Willemse

Redactioneel Visie op de toekomst

‘Moet het sociale denken en willen een integrerend bestanddeel vormen onzer godsdienstprediking?’ Met deze vraag in zijn lezing ‘Het sociale element in onze godsdienstprediking’ (later: De Kerk als maatschappelijk geweten’) kreeg de seminariumhoogleraar G.J. Heering (1879-1955) in 1921 de afgevaardigden bij de remonstrantse Algemene Vergadering op het puntje van hun stoel.

Jaarlijks houden de doopsgezinde en de remonstrantse gemeenten in Rotterdam een gezamenlijke dienst op diaconaatszondag. Het is boeiend om de verschillende accenten te zien die beide vrijzinnige groeperingen leggen. Elke keer valt mij op hoe doopsgezinden veel meer met de poten in de klei op de barricaden staan. Zo bleek ook dit jaar bij de aankondiging van de maandelijkse wake bij het Uitzetcentrum op Zestienhoven. Remonstranten zie je daar niet, doopsgezinden wel!

In dit nummer zien we hoe remonstranten nu, actief in een brede waaier aan maatschappelijke posities, denken over de ontwikkelingen in de samenleving. Bij het aantreden van het nieuwe kabinet heeft uw redactie hun de vraag gesteld welke visie zij zouden willen meegeven. Deze remonstranten staan niet direct op de barricaden, maar voelen wel hun verantwoordelijkheid voor ‘de wereld en haar noden’. We lezen hoe zij hun ‘levensopdracht’ invullen en hoe zij anderen aanzetten om hierin mee te denken. Wellicht zegt dit iets als antwoord op de vraag van Heering. De hele lezing van 100 jaar geleden kunt u nalezen op onze website.

Tjaard Barnard
Hoofdredacteur

barnard@remonstrantenrotterdam.nl

Zie ook