Uw bijdrage maakt AdRem mogelijk!
Foto: Sari Montag via CC

Uw bijdrage maakt AdRem mogelijk!

Acht keer per jaar ligt AdRem bij u op de mat: het blad van en voor Remonstranten. In het maken van dit blad zit veel tijd die wij er met veel plezier en liefde aan besteden. Hoe mooi is het om met elkaar te delen wat er speelt binnen en rondom onze geloofsgemeenschap. Met AdRem bereiken we alle remonstranten en zo proberen we een verbindend element te zijn. Vaak blijkt de inhoud van AdRem ook buiten onze geloofsgemeenschap aandacht te trekken. Regelmatig worden wij aangehaald in Trouw en daarbuiten. Losse artikelen worden gedeeld via Social Media en wekken de belangstelling van vele lezers op. We rekenen erop, dat het blad bij u op tafel komt en bezoekers er met plezier in kunnen bladeren!

AdRem wordt mogelijk gemaakt door uw giften. We vinden het belangrijk dat alle remonstranten en belangstellenden het blad kunnen ontvangen, maar dat gaat natuurlijk niet zonder kosten te maken. De redactie bestaat uit vrijwilligers, de auteurs krijgen naast eeuwige roem geen andere beloning, maar een betaalde eindredacteur, fotograaf en vormgever blijven noodzakelijk om een blad te maken van de kwaliteit die u mag verwachten. Druk- en portokosten zijn de afgelopen jaren gestegen. Niet-remonstranten kunnen zich voor € 39,50 abonneren op het blad, aan remonstranten vragen we een vrijwillige bijdrage.

We waarderen het daarom zeer als u ook dit jaar een vrijwillige bijdrage aan ons wilt overmaken. Met een bijdrage van 39,50 maakt u ons al heel gelukkig!

Mogen wij u vragen uw bijdrage over te maken naar onze IBAN – rekening:
NL 45 INGB 000 408 8342 t.n.v. Remonstrantse Broederschap expl. AdRem, te Utrecht.

U kunt ook gebruik maken van deze QR code [QR-code van 39,50].

Als u het bedrag te hoog of te laag vindt, kunt u het gerust aanpassen. Wij zijn blij met alle bijdragen!

U kunt ons ook via deze link betalen. De QR-codes werken praktisch, maar hebben een beperkte houdbaarheid, de link werkt altijd.

Alvast grote dank voor uw bijdrage!

Met een hartelijke groet,

Tjaard Barnard
hoofdredacteuradrem@remonstranten.org

 

P.S. Om kosten te besparen sturen wij dit jaar geen aparte brief. Het drukken van een acceptgiro en het los verzenden daarvan kost ons een paar duizend euro. Dat geld besteden we liever aan uw blad.

 

Zie ook