Waarom is Red Bull goedkoper dan appelsap?
Afbeelding: Roos Vonk

Waarom is Red Bull goedkoper dan appelsap?

Huisarts Sietse Crop (1982) hanteert het motto ‘Zorg om de mens’ en pleit voor een integrale en holistische aanpak van gezondheid en ziekte. Gezondheid verbeteren begint bij een verandering van levensstijl, waarbij mensen het gevoel moeten hebben te kunnen kiezen, maar waarbij gezondheid gestimuleerd en beloond dient te worden. De overheid moet die sociale verandering stimuleren met leefstijl- en gezondheidsprogramma’s.

Heel de mens

‘Mijn motto is ‘Zorg om de mens’. Ik ben geen arts met 2850 patiënten in mijn praktijk, nee, ik heb mensen in mijn praktijk voor wie ik zorg draag.’ Zo beschrijft huisarts Crop zijn visie van positieve gezondheid. Helaas ziet hij dat de moderne mens steeds vaker meteen een oplossing wil voor zijn/haar probleem, wat op zich begrijpelijk is, maar steeds vaker is er onbegrip en ongeduld. Wachten wil men niet (meer). Vaak is een probleem echter niet zo simpel, en vraagt het om inzicht in het totaalplaatje om gezondheidsproblemen bij de basis aan te kunnen pakken. Bijvoorbeeld: waarom krijgt iemand ineens last van een hernia?
Of, waarom krijgt de ene persoon een burn-out en depressie en de ander niet? Aandacht voor analyse en exploratie zijn belangrijk om tijd in te investeren, en daarna pas te focussen op de oplossing. Dus niet meteen het receptenblokje klaar en schrijven maar..’

Aandacht; kapitein en stuurman

‘In mijn spreekkamer hangt een kruisje en een foto van de spreuk boven de ingang van de Rotterdamse remonstrantse kerk ‘Eenheid in het nodige, vrijheid in het onzekere en in alles de liefde’ – dit wil ik ook uitstralen in mijn praktijk: aandacht, waardering, vertrouwen, respect voor de ander – daar gaat ‘t om! In de hele maatschappij! Want het lijkt schaarser te vinden in deze moderne tijd. Ik merk dat mensen in coronatijd hun klachten hebben opgespaard, waardoor consulten langer duren. Ik reserveer er nu 15-20 minuten voor. Kost me dat geld? Wellicht.. Maar het is een investering in de ander en zijn of haar gezondheid en levert efficiëntere zorg op de langere termijn, omdat ik mensen minder vaak hoef te zien en vaker tijdig beginnende problemen signaleer. En het levert voldoening en waardering op.’

Persoonlijke aandacht moet het uitgangspunt zijn, zogenaamde ‘Personalized Care in Clinical Practice’: oog voor de individuele patiënt en oor voor het verhaal en de ideeën van deze patiënt, met een oplossing op maat. Iemand dient echter zelf verantwoordelijkheid te nemen en keuzes te maken, waarbij ik als ‘stuurman’ in de zorg adviezen kan geven.’

Belonen

‘De overheid moet denken vanuit gezondheid en daarbij eerder belonen dan straffen;
focus dus niet alleen op problemen, maar formuleer visie en perspectief. Biedt gezonde(re) alternatieven. De overheid kan een belangrijke rol spelen met leefstijl- en gezondheidsprogramma’s, om te beginnen op scholen. Want waarom mag een RedBull energydrink goedkoper zijn dan een appelsapje? In de gezondheidszorg hebben verschillende verzekeraars dit al begrepen: zij vergoeden zogenaamde GLI-programma’s (Gezonde Leefstijl Interventies) waarin een combinatie wordt gemaakt van gezonde interventies om leefstijl te veranderen, zoals de inzet van diëtist en de vergoeding van (medische) fitness en fysiotherapie. Bewegen moet. Juist ook in deze coronapandemie, want er zijn zoveel secundaire problemen opgetreden (psycho-lichamelijk) door het thuiszitten: van overgewicht en alcoholmisbruik, tot depressie en relatie-/huwelijksproblemen soms leidend tot scheidingen en Jeugdzorg-problematiek.
Uit medische literatuur blijkt, dat bij een depressie het enige weken slikken van antidepressiva hetzelfde positieve resultaat laat zien als 2 à 3 keer per week onder begeleiding sporten. Bij medicijngebruik traden er frequent bijwerkingen op, waren de kosten veel hoger, en bij hardlopen is er veel andere gezondheidswinst zoals toename van conditie en sociale coherentie, en afname van gewicht etc.

Dus overheid: stimuleer bewegen en sporten onder mensen, thuis of op het werk. Stimuleer gezonde mobiliteit naar het werk, zodat mensen minder de auto nemen. Want een gezonde geest vraagt om een gezond lichaam.’

Michel Peters en Sietse Crop
Sietse Crop is huisarts en remonstrant in Rotterdam

 

Zie ook