Proza van de CoZa: de taal van leiderschap

Proza van de CoZa: de taal van leiderschap

Foto: Allard Willemse

‘Vele talen, in alles de liefde’ is het nieuwe jaarthema en gaat over de kracht van taal. In een publicatie bij dit thema worden tien talen uitgediept. Taal geeft informatie over hoe we met elkaar communiceren, hoe we ons voelen en over hoe onderwerpen tot ons spreken. Dat geldt voor de ‘taal van de stilte’ evenzeer als voor de ‘taal van de gevangenis’, om twee uitersten te noemen.

In deze tijd van oorlog, politieke polarisering en onbegrip voor minderheidsstandpunten hadden we geen beter thema kunnen kiezen. Wie zijn zintuigen openzet voor de veelheid aan taalvormen doet aan persoonlijk leiderschap. Een goede leider luistert, is geïnteresseerd in de mening van een ander en weet met zijn eigen communicatie de ander aan te spreken zonder te veroordelen. Dit geeft ruimte voor het echte gesprek: veilig, maar niet per se comfortabel. En in alles de liefde is de voorwaarde daarbij, anders ‘ben je als een dreunende gong en een schelle cimbaal’ (1 Kor 13).

Innovatie

Als Remonstranten staan we voor grote uitdagingen. Als het aantal leden en vrienden in het huidige tempo blijft dalen, hebben de gemeenten er in 2036 niet meer dan 2000 over – de helft van het huidige aantal. In de beleidsvisie onderstreepten we al het belang van het ontdekken van nieuwe wegen. De afgelopen jaren hebben we veel ervaring opgedaan met vernieuwende experimenten, om zo nieuwe groepen mensen te bereiken die zich geïnspireerd voelen door remonstrantse activiteiten. We deden ervaring op met De Leven, met innovatiepredikanten en met landelijke en lokale activiteiten met een vernieuwend karakter. De successen brengen ons er nu toe de accenten anders te leggen. Aansprekende werkvormen worden uitgebreid en waar mogelijk ook elders toegepast. Twee coördinatoren zullen de nieuwe initiatieven zakelijk en creatief ondersteunen.

Ja, dat klinkt als managementtaal, maar ook daarvoor geldt: in alles de liefde. Recent luisterde ik naar een podcast met Linda Hill, hoogleraar managementwetenschappen aan Harvard University. Zij legde uit hoe de taal van innovatie en vernieuwing een eigen plek verdient: het is niet de harde zakelijke toon van weleer, maar juist de constructieve en waarderende toon die een veilige omgeving schept en mensen ertoe aanzet nieuwe wegen in te slaan. Als wij die taal kunnen toevoegen aan onze eigen taal, onze ‘theolingo’, heb ik er alle vertrouwen in dat we beetje bij beetje onze nieuwe wegen zullen weten te ontdekken.

Annemarie Gerretsen
Algemeen secretaris

Zie ook

Komt, verwondert u hier mensen
22 december 2021

Komt, verwondert u hier mensen

Het kerstverhaal. Een meisje staat in de keuken en schrikt zich een hoedje: ze krijgt een engel op bezoek, Gabriël heet ie. Het zal je maar gebeuren! ‘Hai! Je hoeft niet bang te zijn hoor!’ Hij blijkt een boodschap te hebben: Maria zal binnenkort zwanger zijn. Oeps!.. Lees verder

Pinksteren en de geest van verzoening
30 juni 2022

Pinksteren en de geest van verzoening

De zachte vertelling in het Johannes-evangelie in Johannes 20: 19-23 over de komst van Heilige Geest is een verademing. Anders dan in Handelingen klinkt hier een intiem verhaal waar vertwijfeling en geloof elkaar raken… Lees verder