Juni 2022

Juni 2022

Kies een AdRem nummer:

Het gezicht van Marieke Fonk
4 juli 2022

Het gezicht van Marieke Fonk

Marieke Fonk (1957), psycholoog in het Diakonessenhuis in Utrecht en remonstrant in de Geertekerk, ontvangt Michel Peters in haar tuin in Bilthoven. Te midden van de bloeiende wilde hyacinten vertelt ze over een nieuwe levensfase die aanbreekt. Het ego gaat een steeds minder grote rol spelen… Lees verder

Proza van de CoZa: de taal van leiderschap
4 juli 2022

Proza van de CoZa: de taal van leiderschap

‘Vele talen, in alles de liefde’ is het nieuwe jaarthema en gaat over de kracht van taal. In een publicatie bij dit thema worden tien talen uitgediept. Taal geeft informatie over hoe we met elkaar communiceren, hoe we ons voelen en over hoe onderwerpen tot ons spreken. Dat geldt voor de ‘taal van de stilte’ evenzeer als voor de ‘taal van de gevangenis’, om twee uitersten te noemen… Lees verder

Dag van de dominee: Pieter Lootsma
4 juli 2022

Dag van de dominee: Pieter Lootsma

Wat doet een dominee nu de hele dag? Pieter Lootsma is predikant in de remonstrantse gemeente Naarden-Bussum. Hij laat het ons vooral zien in deze rubriek… Lees verder

Prikkel tot een mooi gesprek
4 juli 2022

Prikkel tot een mooi gesprek

Op 30 april is het tijdschrift ‘Blad voor je mond’ gelanceerd. Het initiatief is een van de innovatieprojecten van de Remonstranten. ‘Tijdschriften zijn er genoeg’, zeggen de makers, kunstenares Ellen Klasens en remonstrants predikant Kirsten Slettenaar… Lees verder

Ik kan niet anders dan dit maken
4 juli 2022

Ik kan niet anders dan dit maken

Hans Withoos Is fotograaf en kunstenaar. Hij was spreker op de remonstrantse beraadsdag van dit jaar. Eigenlijk wilde hij weinig meer met religies te maken hebben. Maar voor de Remonstranten maakt hij een uitzondering. Jan Berkvens gaat met hem in gesprek… Lees verder

Speciale aandacht voor de beeldtaal
4 juli 2022

Speciale aandacht voor de beeldtaal

De illustraties van het boek ‘Vele talen, in alles de liefde’ zijn gemaakt door een aantal jonge beeldmakers van midden twintig en begin dertig jaar. Tijdens hun laatste jaar aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht hebben Aida de Jong, Veerle van der Veer, Imke Bogers en Lybrich Wieringa hun atelier opgezet in de culturele broedplaats ‘de Nijverheid’ in Utrecht… Lees verder

Oproep tot inclusiviteit
4 juli 2022

Oproep tot inclusiviteit

Voor de AdRem ging Yvonne Hiemstra in gesprek met Joep de Valk over het nieuwe jaarthema: ‘Vele talen, in alles de liefde’. Met Pinksteren wordt het gelijknamige boek gelanceerd… Lees verder

Luisteren met je hart
4 juli 2022

Luisteren met je hart

Je hebt wel eens kinderen in de klas, die het moeilijk hebben. Thuis is er onrust, strijd, verdriet of een andere nare situatie. Kinderen kunnen klem zitten, maar ze gaan wel elke dag naar school. Gelukkig maar: even de aandacht op iets anders richten, een meester of juf die tijd en aandacht heeft, klasgenoten om mee te spelen en te kletsen… Lees verder

Een psalm van Vladimir
30 juni 2022

Een psalm van Vladimir

Een psalm van Vladimir, bij snarenspel… Lees verder

Taal als spiegel van de ziel
30 juni 2022

Taal als spiegel van de ziel

Het jaarthema van de Remonstranten is dit jaar ‘Vele talen, in alles de liefde’. Charlotte Hille sprak met Viacheslav Chirikba, vredesonderhandelaar namens Abchazië, minister van Buitenlandse Zaken van Abchazië tussen 2011 en 2016, directeur van het Centre for Strategic Studies, hoogleraar vergelijkende taalwetenschappen aan Abkhaz State University en dichter… Lees verder

Pinksteren en de geest van verzoening
30 juni 2022

Pinksteren en de geest van verzoening

De zachte vertelling in het Johannes-evangelie in Johannes 20: 19-23 over de komst van Heilige Geest is een verademing. Anders dan in Handelingen klinkt hier een intiem verhaal waar vertwijfeling en geloof elkaar raken… Lees verder

Redactioneel Naar elkaar luisteren
30 juni 2022

Redactioneel Naar elkaar luisteren

Verstaan staat centraal met Pinksteren. Iedereen begreep het zomaar, toen de eerste leerlingen spraken over de grote daden van God. Elkaar verstaan is in de praktijk wat weerbarstiger… Lees verder

Ik geloof het wel
31 mei 2022

Ik geloof het wel

Predikant Anneke van der Velde (1963) en haar dochter Geerke Visser (1997) schrijven elkaar brieven. Zij bevragen elkaar daarin hoe ze in het leven staan en hoe geloof, zingeving en spiritualiteit daarin een rol spelen… Lees verder

Niemand weet het juiste antwoord
31 mei 2022

Niemand weet het juiste antwoord

Pinksteren is het feest van het verstaan. Uw redactie, overvallen door het geweld in Oekraïne wil toch proberen Poetin te verstaan en gaat te rade bij Derk Sauer. Dertig jaar lang actief in Rusland, nu verricht hij zijn journalistieke werk vanuit Nederland. Kind van remonstrantse ouders… Lees verder