Ds. Kim de Berg

Kim de Berg is remonstrants predikant in de Federatie in Gouda, een samenwerkingsverband van Doopsgezinden, Remonstranten, Vrijzinnige protestanten en directe leden.

Contact:
Ik ben goed bereikbaar per e-mail of telefonisch: 0182-672595

Predikantschap
Sinds 2000 werk ik als gemeentepredikant en in de loop der jaren ben ik het vak alleen maar mooier gaan vinden. In het predikantschap gaat het om die dingen die er echt toe doen voor mensen en in de wereld, dat maakt het zo boeiend. Dat wil overigens niet zeggen dat het allemaal heel zwaar is waar ik mee bezig ben. Natuurlijk kom ik in aanraking met de moeilijke kant van het leven, maar ik hoor net zo vaak vrolijke en inspirerende dingen van mensen. En juist die balans tussen die twee kanten van het leven, maakt dat ik mijn werk zo de moeite waard vind. 

Al 22 jaar werk ik als predikant voor de FederatieGouda (een samenwerkingsgemeente van doopsgezinden, remonstranten en vrijzinnige protestanten) en daarnaast sinds 2022 als predikant van de Zendingskerk in Ermelo (een geloofsgemeenschap die gevormd wordt door een ruimzinnige hervormde buitengewone wijkgemeente en een oecumenische vereniging).

Beide kerken hebben een eigen website:
www.federatiegouda.nl
https://hervormd-ermelo.nl/zendingskerk

Achtergrond
Ik groeide op in Harderwijk, in een vrijzinnige gemeente op de biblebelt. Zo heb ik al jong de breedte van het kerkelijk landschap leren kennen. Nog altijd vind ik die verscheidenheid zowel een zegen als een uitdaging. Ook op andere gebieden waardeer ik de veelkleurigheid binnen de samenleving. De ruimte bij de remonstranten om verschillend over dingen te denken en juist daarin elkaar te inspireren is voor mij een groot goed. Datzelfde geldt voor de openheid naar cultuur en wetenschap.

Expertise en interesses
Ik ben een groot liefhebber van literatuur (met name poëzie) en film. En ik houd van stadsnatuur en botanische tuinen.

Mijn theologische interesses liggen op het gebied van de 18e eeuwse kerk- en cultuurgeschiedenis, de bevrijdingstheologie, de oecumene en alledaagse spiritualiteit. Ik verdiep mij graag in het gedachtengoed van hedendaagse theologen/denkers als Richard Rohr, Padraig O Tuama, Sara Maitland, en Jonathan Sacks.

Gouda

Lage Gouwe 134
2801 LK, Gouda

Ds. Kim de Berg

Artikelen van Ds. Kim de Berg

16 mei 2024

Pinksteren: wat zet jou in vuur en vlam?

Vorig jaar, vlak na Pinksteren, opende in het Noord Brants Museum de tentoonstelling ‘Between de Lines’ van de Japan
9 september 2022

United in Christ, zegen en opdracht #Terugblik Karlsruhe

Kim Magnee blikt terug op Assemblee van de Wereldraad van Kerken.. Lees verder
9 september 2022

De wereld in vanuit ons gezamenlijk geloof #Karlsruhe

Veel zware en controversiële onderwerpen in Karlsruhe, maar Kim Magnee put er ook motivatie en inspiratie uit... Lees v
7 september 2022

Het gemis van de stilte #Karslruhe

Even niet aanstaan, even stilte en inkeer. Kim Magnee mist het enorm na een aantal dagen Assemblee... Lees verder
6 september 2022

Welke stemmen tellen het zwaarst? #Karlsruhe

Nu we de laatste dagen van de Assemblee in gaan, is het ook tijd voor de meer formele onderdelen. Zo stond gisteren de v
5 september 2022

De ongemakkelijke waarheid #Karlsruhe

Onrecht en hebzucht, vijf sprekers brengen vandaag de ongemakkelijke waarheid boven tafel, schrijft Kim Magnee.. Lees ve
5 september 2022

Bepaald geen zondag als alle andere #Karlsruhe

Kim Magnee schrijft een ontspannen zondagsblogje. Over taart en een Mormoonse professor... Lees verder
3 september 2022

Luisteren naar mensen die niet aan het woord komen #Karlsruhe

Naast de grote plenaire bijeenkomsten komen we hier ook elke dag in kleinere groepen bij elkaar voor ontmoeting en theol
1 september 2022

Leven in de tuin van Uw prachtige schepping #Impressie uit Karlsruhe

Kim Magnee neemt deel aan de Dag van de Schepping op de tweede dag van de Assemblee van de Wereldraad van Kerken... Lees
1 september 2022

First impressions: In alles de liefde #Karlsruhe

Kim Magnee en Rachelle van Andel kijken verwonderd rond op de Assemblee van de Wereldraad van Kerken in Karlslruhe, waar
1 juni 2022

Pinksteren en de geest van verzoening #Pinksteren

Vanuit de gebrokenheid weer leren leven en in dat leven weer vreugde vinden en schoonheid zien, daarover gaat het voor m
17 april 2022

Valt jouw lijden dit jaar samen met het verhaal van Pasen?

Het gevoel dat er een steen op je hart ligt. Het gevoel dat alle zin uit je leven verdwenen lijkt. Dat je nooit meer vol