Maart 2018

Maart 2018

Foto: Allard Willemse

Kies een AdRem nummer:

Het gezicht van Germ Huizinga
28 maart 2018

Het gezicht van Germ Huizinga

Mag je iemand typeren als trouw en standvastig als je hem één keer hebt gesproken? Bij Germ Huizinga (1942) uit Hengelo durf ik dat wel aan. Ga maar na: zijn.. Lees verder

Uytenbogaert gaat uit logeren
28 maart 2018

Uytenbogaert gaat uit logeren

Dit jaar bestaat de Remonstrantse Gemeente Midden-Zeeland 65 jaar. Zij werkt samen met de Vrijzinnig Protestanten in de Koorkerkgemeenschap in Middelburg.
Ter gelegenheid van dit jubileum is van 12 februari tot en met 1 juni de kleine tentoonstelling ‘Remonstranten in Zeeland’ te zien in het Zeeuws Archief in Middelburg… Lees verder

De moeite waarde om door te geven?
28 maart 2018

De moeite waarde om door te geven?

Aan de vooravond van de viering van vierhonderd jaar Remonstranten schreef dominee Martijn Junte een dik proefschrift onder bovenstaande titel. De ondertitel luidt: De remonstrantse traditie aan het begin van de 21e eeuw. Dr Junte is godsdienstsocioloog en noemt zich blijkens de achterflap van het boek ‘een postchristelijk theoloog met gevoel voor traditie’… Lees verder

Jong gras ontkiemt
28 maart 2018

Jong gras ontkiemt

‘Vrees niet, gij land, verheug u en wees blijde / en dieren, weest gerust in bos en weide. Jong gras ontkiemt, de wildernis wordt groen in dit seizoen’. Dit is het eerste couplet van Gezang 39 in het Liedboek voor de Kerken… Lees verder

Belijdenis zit vol commitment
28 maart 2018

Belijdenis zit vol commitment

Op Palmzondag 1981 deed Karel van Dam belijdenis in de remonstrantse kerk van Bussum. Dat is inmiddels zo’n zevenendertig jaar geleden. Wat sprak hij toen uit? Kwam daarmee zijn groei in het geloof tot voltooiing of was het een begin van een verdere ontwikkeling? Peter Korver deed gelijk met hem zijn belijdenis en legt hem nu deze twee – en andere – vragen voor… Lees verder

Aandacht is een schaars artikel
28 maart 2018

Aandacht is een schaars artikel

Folly Hemrica is nu drie jaar straatpredikant in Leiden, daarvoor werkte ze achttien jaar in de bajes. Passie voor mensen in de marge is haar drijfveer. ‘Ik heb daarvoor ook als gemeentepredikant gewerkt, maar dat is eigenlijk niks voor mij. Daar stoorde me aan alle gekissebis en ruzies. ‘Wat doet het er toe’, dacht ik vaak. Op straat heb ik dat nooit, we zijn hier bezig met het rauwe, kale leven.’ Een gesprek over kleine bloemetjes bij kwetsbare mensen… Lees verder

Geen groei zonder wortels
28 maart 2018

Geen groei zonder wortels

Anne Stael is eigenaar van Zin in Zaken, een bedrijf waarin ze zingeving en zakelijkheid met elkaar verbindt. Ze ziet zichzelf als een pionier in deze bedrijfstak. In haar vrije tijd is ze nog wel eens te vinden bij volkstuinvereniging De Pioniers waar ze samen met twee andere mensen een (moes)tuin heeft. Een gesprek over groei en bloei in het pioniersbestaan… Lees verder

Redactioneel: Groei en bloei
28 maart 2018

Redactioneel: Groei en bloei

‘Aan alle sectarisme vreemd stellen wij ons voor door de uitgave van ons Tijdschrift het gemeenschapsbewustzijn te wekken en de overtuiging, dat een genootschap als het onze in deze dagen.. Lees verder