Ds. Annemarieke van der Wouden

Annemarieke van der Wouden is predikant in de Remonstrantse Gemeente Oosterbeek.

Contact
Bereikbaar via de mail: hjm.vanderwoude@gmail.com

Achtergrond
‘Opgegroeid in een protestants nest (vader gereformeerd en predikant; moeder vrijzinnig-hervormd). Jarenlang weggeweest bij de kerk. Tijdens mijn studententijd opnieuw ‘ingetreden’. Studie theologie en promotie Oude Testament in Nijmegen. Als geestelijk verzorger tien jaar werkzaam geweest in een verpleeghuis. Sinds 2015 remonstrants predikant in Oosterbeek.

Bij de Remonstranten spreekt mij de combinatie aan van vroomheid en vrijheid: geworteld in de christelijke traditie, maar volkomen vrij in het denken daarover. ‘Zorg dragen voor’ is voor mij de kern van geloven: voor elkaar, dichtbij en ver weg, voor de schepping. In die zorg eren en dienen wij God.

Door mijn werk in het verpleeghuis ben ik geboeid geraakt door vragen rond het levenseinde, euthanasie, voltooid leven, enzovoorts. Ik publiceer er regelmatig over, o.a. in Trouw‘.

Oosterbeek

Wilhelminastraat 10
6862 HC, Oosterbeek

026 334 06 93

Ds. Annemarieke van der Wouden

Artikelen van Ds. Annemarieke van der Wouden

28 juli 2023

Remonstrantse spiritualiteit

‘Remonstranten’ en ‘spiritualiteit’ vind ik, op het eerste gehoor, geen voor de hand liggende co
1 juni 2022

De Ontwrichter maakt soepel wat verhard is #Pinksteren

‘Geen enkel idee begint als dogma, dat wordt het pas naderhand.’ Deze prachtige uitspraak trof ik aan in een essay v
27 mei 2021

Troostrijk tikkende klok

Tikkende klokken zijn ouderwets schrijft Annemariek van der Woude, maar het tikken van de klok van mijn ouders in mijn h
20 mei 2019

Verdraagzaamheid doet zeer

Als het verdragen geen inspanning kost en nergens schuurt, dan gaat het misschien over vrijblijvendheid, of over onversc
20 mei 2019

Zwijg maar liever

Samen zwijgen. Om zo nader tot elkaar te komen. Woorden vergroten de afstand. Ze staan alleen maar in de weg. Zwijgen is
21 januari 2019

Wij delen eenzelfde liefde: de bijbel #Nashvilleverklaring

Het meest verwarrende aan de Nashville-verklaring is voor mij dat de ondertekenaars en ik eenzelfde liefde delen: de bij