Ds. Alke Liebich

Alke Liebich is predikant in de Johanneskerk, een samenwerking van Doopsgezinden, Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten.

Contact
a.liebich@kpnplanet.nl, predikant@johanneskerk.nl

Achtergrond
In 1963 ben ik in Berlijn (Oost) geboren. Kerk in de DDR was niet vanzelfsprekend, kerk was een vrijplaats. Ook theologie was dat – de enige alphastudie zonder staatsideologie. Dat was mijn hoofdmotief. Uiteindelijk heb ik in Duitsland, (toen nog) Tsjechoslowakije en in Nederland theologie gestudeerd. Ik ben in 1992 begonnen als predikant binnen de Protestantse Kerk in Nederland (vooruit: eerst gereformeerd, toen hervormd, nu vrijzinnig. Fons Jansen had gezegd: ze kan geen orde houden.) Kerkelijk ben ik breed georiënteerd, met een oorspronkelijk lutherse achtergrond. Mijn nieuwsgierigheid wordt gewekt door het ontmoeten. In de kerkdienst is er regelmatig een moment van uitwisseling en ontmoeting. Ik vertel een verhaal, maar ik ben net zo benieuwd naar uw verhalen; we zijn allen spreker en luisteraar. Uiteindelijk is het gewone leven de plaats waar het verhaal van God en van mensen samen komt. Mijn werk is altijd maatwerk en komt regelmatig samen met anderen tot stand.

Wat is voor jou van belang in het geloof?
Kerk moet een vrijplaats zijn waar mensen op adem kunnen komen. Dat neem ik mee uit mijn land van herkomst. Geloof heeft die pleisterplaats ook nodig. Wat belangrijk is in het geloof vraag je …geloof klinkt dan zo massief; ‘vertrouwen’ of ‘grond’ past beter. Iets dat er niet altijd is – geloven is altijd soms, in een variatie op Bertus Aafjes (‘Godsbesef’). Maar altijd om naar terug te keren, op zoek te gaan, me te laten verrassen. Zo zei ik ooit tegen iemand die leegte voelde na het verloren geloof van zijn jonge jaren: ‘Precies dit is jouw wandelen met God. Ook het verlies is daar deel van. God loopt wel met je op.’ 

Wat trekt je nu juist bij de Remonstranten?
Ik werk in een gemeente van ketters, en dat vind ik heel bevrijdend. Doopsgezind, Remonstrants en Vrijzinnig Protestants: allemaal een soort van tegenbeweging, op zoek naar verrassing en ruimte. Het subversieve van bijbel en geloof heeft me altijd aangetrokken. We mogen het in de kerk wel naar de zin hebben, maar het ons ook niet té behaaglijk maken. Dan ligt zelfgenoegzaamheid op de loer.

Waar ligt je speciale expertise op het terrein van geloof en theologie? En/of misschien op andere terreinen? Hobby’s?
Ik ben actief in het bestuur van de VVP , en bij Liberaal christendom, een groep theologen die maatschappelijke thema’s theologisch duidt. Ik vind het zinvol om met hedendaagse theologie bezig te zijn en denk er graag over mee. Meer als duvelstoejager, dan als voortrekker. Dat is heel inspirerend. Ik ben ook geregistreerd supervisor. Verder wat standaard hobby’s als lezen, kunst en films, wandelen, roeien en tuinieren.

Amersfoort

Westsingel 30
3811 BB, Amersfoort

06 28367749

Ds. Alke Liebich

Artikelen van Ds. Alke Liebich

29 februari 2024

Poëzie als verstilling #40dagen

Twee dichtbundels van Lloyd Haft liggen in deze veertigdagentijd naast mijn bureau: 'Intocht' en 'Beluisteringen'... Lee
23 september 2021

Is de onrechtvaardige rentmeester nu gewoon slim of een bedrieger? #gelijkenissen

Is de onrechtvaardige rentmeester nu gewoon slim of een bedrieger? Je kunt iedere rol innemen en dan verandert het persp
22 juli 2021

Verrast worden, getroffen door een inzicht #luisteren naar God

Verrast worden en getroffen door een inzicht. Dat is voor predikant Alke Liebich wat zijn onder een ervaring van God ver
17 september 2020

Het sacrament van de koffie

Nieuwe symbooltaal zonder aanraking vinden we wel in de kerk, zegt Alke Liebich. Maar die kerkkoffie na afloop moet een
17 april 2020

Alles heeft z’n eigen ritme

Toen ik aankwam op Utrecht Centraal … Ach man, dát was lang geleden. De gedachte alleen al wekt mijn verlangen op om
14 april 2017

Judas staat dichter bij Jezus dan je denkt

Judas is de man wiens naam meer dan welk ander bijbels personage staat voor zijn gedrag. Judas. Judaspenning. Judaskus,
20 december 2016

Ich bin ein Berliner

Als het dan toch gebeurt is er ongeloof. Boosheid. Angst. Verdriet. Beklemming. Het is natuurlijk wachten op de volgende
6 september 2016

Wat zou Paulus over de Boerkini zeggen?

Kleding zal ons niet dichter bij God brengen. Dat zou van Paulus kunnen zijn, maar is het niet. Hij schreef: Voedsel zal
22 december 2015

Dwaze vader Jozef maakt kerstwonder mogelijk

Ik heb iets met Jozef, die eerste dwaze vader. Jaren geleden ontmoette ik hem in een altaarstuk. Geen groot hoofdaltaar