Januari 2018

Januari 2018

Foto: Allard Willemse

Kies een AdRem nummer:

Het gezicht van Amber de Rooij
25 januari 2018

Het gezicht van Amber de Rooij

Amber de Rooij (1956) raakt niet uitgepraat over films, maar dan wel over wat zij noemt ‘positieve psychologische films’.  Zij promoveerde in 2012 dan ook op een proefschrift over symbolische.. Lees verder

Vaste grond en vlonder op de oceaan
25 januari 2018

Vaste grond en vlonder op de oceaan

Wat geeft jou eigenlijk houvast? Vier studenten op het Seminarie beantwoordden deze vraag, medestudent en redactielid Sandra van Zeeland – van Cassel zette hun antwoorden op papier. Jaap Marinus maakte de foto’s… Lees verder

Korte berichten
25 januari 2018

Korte berichten

Mensen Christa Anbeek  wordt per 1 januari, naast haar hoogleraarschap (0,5fte), ook aangesteld bij de Remonstranten voor het landelijk beleid, in het bijzonder voor het verzorgen van publicaties en de.. Lees verder

Afscheid van de Hoorneboeg; een nostalgische terugblik
25 januari 2018

Afscheid van de Hoorneboeg; een nostalgische terugblik

Geert Groote was vanaf 1973 tot enkele jaren geleden betrokken bij de Hoorneboeg. Eerst als deelnemer en vervolgens ‘zoals dat gaat’ als bestuurder in allerlei functies. Hij blikt terug en.. Lees verder

Laat vluchtelingen niet creperen aan de randen van Europa
25 januari 2018

Laat vluchtelingen niet creperen aan de randen van Europa

De bijbel staat vol met verhalen van mensen op de vlucht. Mozes leidde de Joden uit Egypte waar zij onderdrukt werden. Jozef kreeg de opdracht van God om met Maria.. Lees verder

Kroegpraat:  Verleiden
25 januari 2018

Kroegpraat: Verleiden

Het plein van Houten staat boordevol kleurige kramen. Het is Activiteitenmarkt en alle maatschappelijke organisaties presenteren zich. Ook de remonstrantse werkgroep Houten is present. Om wat op te vallen in de drukte, besloten we dat ik zou gaan tekenen. Met een groot vel papier en wat tekenkrijt ging ik op een kruk voor de kraam zitten… Lees verder

25 januari 2018

Wat is het antwoord op onze grote vragen?

Er zijn generaties christelijke kindertjes opgegroeid met een catechismus, waarin alle levensvragen die je nog helemaal niet had, werden beantwoord met een betoog dat je helemaal niet verder helpt in het leven. Een beetje zonde, allemaal… Lees verder

25 januari 2018

Geloven betekent geen houvast, maar avontuur

Het menselijk bestaan is een sprong in het ongewisse. Het leven is een gang over het slappe koord zonder vangnet en met de overkant gehuld in nevels. De wereld en wijzelf zijn ons één groot vraagteken. Geen wonder dat we hunkeren naar houvast. Eén vorm van houvast is het gevoel ergens bij te horen… Lees verder

André Droogers hoofdspreker op Beraadsdag 2018
25 januari 2018

André Droogers hoofdspreker op Beraadsdag 2018

We lieten u eerder weten dat de remonstrantse Beraadsdag op 10 maart 2018 wordt gehouden van 10.30 – 16.30 uur in de Waterstaatskerk in Hengelo. Thema is ‘Houvast’. De grondslag voor het denken over dit thema is gelegd door predikant Koen Holtzapffel, die een boek schreef dat ook ‘Houvast’ als titel heeft… Lees verder

In Memoriam  Christiane Marie Georgette Berkvens – Stevelinck (1946-2017)
25 januari 2018

In Memoriam  Christiane Marie Georgette Berkvens – Stevelinck (1946-2017)

Op donderdag 23 november overleed na een kort ziekbed in alle rust en vrede prof. dr. Christiane Berkvens – Stevelinck, remonstrants predikante. Zelf zei ze: ‘naar de volgende fase overgegaan’. Eigenlijk was ze nieuwsgierig. Altijd al had zij een lijntje naar God… Lees verder

Column: Tegen de haren in strijken
25 januari 2018

Column: Tegen de haren in strijken

Als mensen slecht nieuws krijgen worden ze boos. Nu is het niet altijd duidelijk op wie die woede zich moet richten. Vaak is de veroorzaker van het leed niet bekend of is er geen specifieke schuldige aan te wijzen… Lees verder

Redactioneel:  De laatste
25 januari 2018

Redactioneel: De laatste

Dit is mijn laatste ‘redactioneel’. Eind 2017 heb ik de redactie laten weten dat ik het hoofdredacteurschap graag zou overdragen. En omdat dit onmiskenbaar een van de aantrekkelijkste klussen van de Remonstrantse Broederschap is, duurde het niet lang voordat er een opvolger gevonden was… Lees verder

De toetredingsmotieven van nieuwe leden en vrienden
22 januari 2018

De toetredingsmotieven van nieuwe leden en vrienden

Eind oktober zijn twee nieuwe proponenten afgestudeerd. Zij schreven artikelen over hun afstudeerscripties. Vandaag is Arend van Baarsen aan de beurt, de volgende keer Corrie Vis… Lees verder