Serie artikelen ‘Intussen in Dordt’
Serie artikelen ‘Intussen in Dordt’

Peter Nissen schrijft een serie artikelen ‘Intussen in Dordt’ over de historische gebeurtenissen die 400 jaar geleden hebben bijgedragen aan het ontstaan van de Remonstranten. Toen, in 1618/1619 vond de Synode van Dordrecht plaats waar uiteindelijk de predikanten werden weggestuurd die het gedachtegoed van Arminius aanhingen. Later werden zij uit Nederland verbannen en richten toen in Antwerpen de Remonstrantse Broederschap op. Hij volgt de ontwikkelingen in de synode van maand tot maand. De eerste twee artikelen gaan over wat er aan de Synode vooraf ging.

Intussen in Dordt (1)
24 september 2018

Intussen in Dordt (1)

De Synode van Dordrecht vormde de directe aanleiding tot het ontstaan van de Remonstrantse Broederschap. De ‘rekkelijke’ opvattingen van de Remonstranten werden door de synode als dwalingen veroordeeld en hun predikanten werden uit de Republiek verbannen. Daar, in de ballingschap, richtten zij in het najaar van 1619 een broederschap op om elkaar tot steun te zijn: de Remonstrantse Broederschap. Die bestaat dus volgend jaar vierhonderd jaar… Lees verder

Intussen in Dordt (2)
3 oktober 2018

Intussen in Dordt (2)

Op 13 november is het vierhonderd jaar geleden dat de Nationale Synode van Dordrecht werd geopend. Tijdens deze kerkvergadering werd de ‘rekkelijke’ opvatting van het protestantisme, zoals die door de Remonstranten werd verdedigd, veroordeeld en werden de Remonstranten uit de ‘vaderlandse kerk’ verjaagd. Waarom gebeurde dat tijdens een Nationale Synode?.. Lees verder

Intussen in Dordt (3)
22 november 2018

Intussen in Dordt (3)

Op dinsdag 13 november 1618, deze maand vier eeuwen geleden, opende de Dordtse predikant Balthasar Lydius in de Grote Kerk van zijn stad met gebed de kerkdienst die voorafging aan de vergadering die de geschiedenis zou ingaan als de Nationale Synode van Dordrecht… Lees verder

Intussen in Dordt (4)
31 januari 2019

Intussen in Dordt (4)

Op 13 november 1618 werd de Nationale Synode van Dordrecht geopend, maar zonder remonstrantse deelnemers. Alleen de classis Utrecht had enkele remonstrantse predikanten durven afvaardigen. Pas op 6 december 1618 mochten twaalf remonstrantse predikanten in de Kloveniersdoelen aanschuiven… Lees verder

Intussen in Dordt (5)
14 januari 2019

Intussen in Dordt (5)

‘We sturen jullie weg! Eruit! Ga weg!’ Deze woorden klonken, tot ontstentenis van de aanwezigen, op 14 januari 1619 luid door de Kloveniersdoelen in Dordrecht, waar de Nationale Synode in vergadering bijeen zat. Maar dan in het Latijn, want dat was de voertaal van de Synode. ‘Dimittimini, exite, ite.’.. Lees verder

Intussen in Dordt (6)
15 april 2019

Intussen in Dordt (6)

Op 14 januari 1619 waren de remonstranten door de woedende voorzitter Johannes Bogerman weggestuurd uit de vergadering van de Synode van Dordrecht. Hoe ging het in de volgende maand, februari.. Lees verder

Intussen in Dordt (7)
14 mei 2019

Intussen in Dordt (7)

Nadat de remonstranten op 14 januari 1619 uit de Synode van Dordrecht waren weggestuurd, ging het debat over hun opvattingen onverminderd voort. Op de Synode zelf moesten de deelnemers het eens worden over de vraag waarom zij nu eigenlijk de opvattingen van de remonstranten verwerpelijk vonden en hoe het dan wel zat met de theologische kwesties rond genade, predestinatie en vrije wil… Lees verder

Intussen in Dordt (8)
13 mei 2019

Intussen in Dordt (8)

De maand mei was de laatste vergadermaand van de Synode van Dordrecht. Nadat op 23 april de Dordtse Leerregels waren aangenomen, waarin de remonstrantse opvattingen als dwalingen werden veroordeeld, werden een dag later ook de aanhangers van die opvattingen veroordeeld… Lees verder

Intussen in Dordt (9)
25 juni 2019

Intussen in Dordt (9)

Op 23 april 1619 had de Synode van Dordrecht de remonstrantse opvattingen veroordeeld in de zogenaamde Dordtse Leerregels. Op 29 mei van dat jaar werd de Synode feestelijk afgesloten… Lees verder

Intussen in Dordt (10)
26 augustus 2019

Intussen in Dordt (10)

Op 3 juli 1619 bekrachtigden de Staten-Generaal de besluiten van de Nationale Synode van Dordrecht. De theologische uitspraken van de kerkvergadering kregen kracht van wet in de Republiek, met inbegrip van de veroordeling van de remonstrantse opvattingen… Lees verder

Intussen in Dordt (11)
25 september 2019

Intussen in Dordt (11)

Na de veroordeling van de remonstrantse opvattingen door de Nationale Synode van Dordrecht in april 1619 en de bekrachtiging van die veroordeling door de Staten-Generaal in juli 1619 stonden de remonstrantse predikanten voor een moeilijke keuze… Lees verder