‘Intussen in Dordt’

Serie artikelen ‘Intussen in Dordt’
Serie artikelen ‘Intussen in Dordt’

Peter Nissen schrijft een serie artikelen ‘Intussen in Dordt’ over de historische gebeurtenissen die 400 jaar geleden hebben bijgedragen aan het ontstaan van de Remonstranten. Toen, in 1618/1619 vond de Synode van Dordrecht plaats waar uiteindelijk de predikanten werden weggestuurd die het gedachtegoed van Arminius aanhingen. Later werden zij uit Nederland verbannen en richten toen in Antwerpen de Remonstrantse Broederschap op. Hij volgt de ontwikkelingen in de synode van maand tot maand. De eerste twee artikelen gaan over wat er aan de Synode vooraf ging.

Intussen in Dordt (1)

De Synode van Dordrecht vormde de directe aanleiding tot het ontstaan van de Remonstrantse Broederschap. De ‘rekkelijke’ opvattingen van de Remonstranten werden door de synode als dwalingen veroordeeld en hun predikanten werden uit de Republiek verbannen. Daar, in de ballingschap, richtten zij in het najaar van 1619 een broederschap op om elkaar tot steun te zijn: de Remonstrantse Broederschap. Die bestaat dus volgend jaar vierhonderd jaar… Lees verder

Intussen in Dordt (2)

Op 13 november is het vierhonderd jaar geleden dat de Nationale Synode van Dordrecht werd geopend. Tijdens deze kerkvergadering werd de ‘rekkelijke’ opvatting van het protestantisme, zoals die door de Remonstranten werd verdedigd, veroordeeld en werden de Remonstranten uit de ‘vaderlandse kerk’ verjaagd. Waarom gebeurde dat tijdens een Nationale Synode?.. Lees verder

Intussen in Dordt (3)

Op dinsdag 13 november 1618, deze maand vier eeuwen geleden, opende de Dordtse predikant Balthasar Lydius in de Grote Kerk van zijn stad met gebed de kerkdienst die voorafging aan de vergadering die de geschiedenis zou ingaan als de Nationale Synode van Dordrecht… Lees verder

Intussen in Dordt (5)

‘We sturen jullie weg! Eruit! Ga weg!’ Deze woorden klonken, tot ontstentenis van de aanwezigen, op 14 januari 1619 luid door de Kloveniersdoelen in Dordrecht, waar de Nationale Synode in vergadering bijeen zat. Maar dan in het Latijn, want dat was de voertaal van de Synode. ‘Dimittimini, exite, ite.’.. Lees verder

Intussen in Dordt (4)

Op 13 november 1618 werd de Nationale Synode van Dordrecht geopend, maar zonder remonstrantse deelnemers. Alleen de classis Utrecht had enkele remonstrantse predikanten durven afvaardigen. Pas op 6 december 1618 mochten twaalf remonstrantse predikanten in de Kloveniersdoelen aanschuiven… Lees verder