Wie niet traint, luistert minder goed Afbeelding: Marjorie Specht

Kies een AdRem nummer:

19 mei 2016

Kerken moeten ‘scholen van wijsheid’ worden

Johan Goud hield eind 2015 een lezing bij het Remonstrantenforum in Berlijn. Bij die gelegenheid interviewde Christian Modehn hem voor het Duitse blad Publik Forum. Het interview verscheen op 29 januari 2016. AdRem biedt u de vertaalde tekst van dat interview graag aan… Lees verder

19 mei 2016

Schepper met God

Hoe komt het toch dat we soms overrompeld kunnen worden wanneer we kijken of luisteren naar kunst? Soms zelfs zó diep, dat we God(s hand) er in ervaren? Ik weet het ook niet, maar zou het als volgt kunnen zijn? God ervaren is niet rationeel. Het speelt zich af op het niveau van de gevoelswereld. Dat vraagt een zeker ‘open staan voor’ en het dwingt zich niet af. God ervaren overkomt je – of niet… Lees verder

19 mei 2016

Film: Behekst door zijn geloof

Ik zag er een beetje tegenop, toen mijn vriendin voorstelde naar ‘Knielen op een bed violen’ te gaan, de film naar de gelijknamige roman van Jan Siebelink. Het boek maakte indertijd veel indruk op me, maar ik had niet zoveel zin om de beklemming, de somberte opnieuw mee te maken. Maar de man wikt en de vrouw beschikt, dus daar gingen we… Lees verder

19 mei 2016

Fluitje van een cent

Het geloof van mijn jeugd bestond voor een groot deel uit leren. Liedjes, de catechismus, bijbelteksten, van alles moest erin gestampt en wee degene die niet goed uit het hoofd kon leren. Ik kon goed uit mijn hoofd leren, dus voor mij was godsdienst een fluitje van een cent. Behalve als ik er (licht) kritische vragen over had, want die waren niet gewenst. Dat vond ik wel lastig.Toen kwam ik bij vrijzinnigen terecht. Uit het hoofd leren hoefde niet, vragen stellen moest wel; de wereld omgekeerd… Lees verder

Het zwijgen van God
19 mei 2016

Het zwijgen van God

Als je onze publiciteitscampagne in aanmerking neemt, dan lijkt het of God zonder ophouden met ons bezig is en zich voortdurend manifesteert. Hij is maar druk: mijn God trouwt homo’s, Hij laat vrouwen voorgaan, doet niet aan dogma’s, kijkt niet op me neer, laat zich niet kennen en Hij kan bovendien tegen een grapje. Ervaart de gemiddelde remonstrant ook deze kennelijk steeds zo aanwezige God? In onze naoorlogse cultuur is juist de afwezigheid van God een steeds terugkerend thema in de theologie, de kunst en de literatuur… Lees verder

19 mei 2016

Miniatuur: Mes mots

Een anonieme pen schrijft in mooie ronde letters: Mes mots, mijn woorden. Hoeveel woorden kent u? Woordenkennis hangt af van de omgeving waar iemand opgroeit. Van een kind van zes jaar oud wordt verwacht dat hij een aantal woorden kent. Met twaalf jaar is dat aantal vertienvoudigd, enzovoorts. Hoe groter de woordenkennis van de ouders, hoe groter die van kinderen. Daarom hoort het tegengaan van taalachterstand prioriteit nummer één van het onderwijs te zijn en te blijven… Lees verder

19 mei 2016

Brandend verlangen. Vrouwelijke mystici en hun ervaringen met God.

Vrouwen hebben in de geschiedenis van het christendom, zoals ook in die van andere religies, niet altijd een prominente stem gehad. Het waren meestal mannen die het woord voerden. Daardoor is ons beeld van de geschiedenis van die religies doorgaans nogal vertekend: het wordt bepaald door degenen die het luidst van zich lieten horen. Toch is er één gebied waarop de stemmen van vrouwen rijk vertegenwoordigd zijn. Dat is dat van de mystiek: de beschrijving van een intense ervaring van eenwording met het goddelijke… Lees verder

19 mei 2016

‘Als God een mens kan omarmen, dan moet dit zijn hoe dat voelt’

Je laat je dagelijkse leven achter je voor de duur van weken of zelfs maanden. In een rugzak neem je alles mee wat je nodig hebt, of nee, neem je alléén mee wat je écht nodig hebt. Want je moet die rugzak elke dag dragen terwijl je te voet naar Santiago gaat. Je ervaart van alles. Vermoeidheid, de schoonheid van de natuur, mooie ontmoetingen, pijnlijke voeten. Je ervaart rust, stilte, eenzaamheid. Maar kun je ook God ervaren op de Camino?.. Lees verder

19 mei 2016

Inspiratie: Een stem van de roepende

In vele kerken wordt iedere zondagmorgen de paaskaars aangestoken als teken van het licht dat voor ons uitgaat op onze weg door het leven. Maar soms zijn er momenten in.. Lees verder

19 mei 2016

Vriendenwerfcampagne

Mijn God kan tegen een grapje   Godsbeelden zijn beperkt houdbaar, dankzij humor Humor in al zijn vormen helpt ons herinneren aan de oneindige andersheid van God (Gott als der.. Lees verder

19 mei 2016

Ervaringen met God

Ervaringen met God zijn van alle tijden en openbaren zich op verschillende manieren. Zo reed ik op een zonnige vrijdagmiddag in augustus 2001 van Den Haag naar Apeldoorn over de A12. Opeens werd ik overweldigd door een gevoel van volledige liefde, warmte en alles leek op zijn plek te vallen… Lees verder

Korte berichten
19 mei 2016

Korte berichten

Tom Mikkers stopt als algemeen secretaris van Remonstranten Algemeen secretaris van de Remonstranten Tom Mikkers beëindigt deze zomer zijn werkzaamheden. Sinds 1 maart 2008 bekleedde hij deze functie.  Het vertrek.. Lees verder

Redactioneel
19 mei 2016

Redactioneel

Ook de vrijzinnige geloofsvorm moet het ten diepste niet hebben van iets wat je bedacht hebt en redelijk lijkt, maar van een dwingende ervaring: dit geloof ik nu eenmaal, het lukt me niet om iets totaal anders te geloven zelfs al zou ik dat sterk willen. Over zulke ervaringen gaat de AdRem van deze maand… Lees verder

Mei
19 mei 2016

Mei

  Ervaringen met God.. Lees verder

14 april 2016

Vasten in de middeleeuwen: discipline of grenzen opzoeken?

Vasten en onthouding hebben in de middeleeuwen in het christendom een grote rol gespeeld. Wat het precies is (geweest) en hoe het werd ingevuld is nog een heel verhaal. Zo.. Lees verder

14 april 2016

Boekbespreking: Discipline – overleven in overvloed

Bij het woord discipline kreeg ik altijd een beetje vieze smaak in mijn mond. U ook? Dan bent u vast ook een product van de jaren ’60.  Was de heersende.. Lees verder

14 april 2016

Miniatuur – Op stand

Het droomeiland Bali, voor negentig procent hindoe, kent een kastensysteem dat verschilt van het Indiase kastenstelsel. Er zijn slechts vier kasten: priesters, edelen, handelaren en het gewone voetvolk. Alle mensen.. Lees verder

14 april 2016

Karin Wagenaar

Karin Wagenaar (1958) fietste als kind in de remonstrantse kerk in Dordrecht, verstopte zich onder de kerkbanken en speelde op de kansel. De kerk voelde als huiskamer. Niet zo raar.. Lees verder

14 april 2016

GOD. Voorstelling door theatercollectief BOG

De tekst op de website van theatercollectie BOG vermeldt het volgende over de voorstelling GOD: “Wij mensen, sukkels der natuur, op zoek naar zin, naar richting, een weg, een iemand,.. Lees verder

14 april 2016

‘De overgave aan het leren is besmettelijk; dan heb je geen dwang meer nodig’

‘Ja, discipline is belangrijk in het onderwijs. Alleen vanuit een goed gestructureerd systeem kunnen leerlingen zich iets eigen maken’, aldus Heleen Voors, docent godsdienstig vormingsonderwijs. ‘Nee, van discipline moet je het.. Lees verder

14 april 2016

Discipline – overleven in overvloed

‘What is the program?’ vraag ik aan de Indiase man die de scepter zwaait over de ecofarm 50 kilometer van Bangalore in het zuiden van India. Hij strijkt eens met.. Lees verder

14 april 2016

Beroepsmilitair en pubermeisje

Ik was zo’n meisje dat op de lagere school altijd overbleef wanneer er twee teams moesten worden gevormd. Het team met mij verloor altijd. Sporten? Niks voor mij. Hoe komt het.. Lees verder

Mannenretraite 2015:  ‘Ik ben mijn eigen goeroe’
14 april 2016

Mannenretraite 2015:  ‘Ik ben mijn eigen goeroe’

Nelson Mandela, Marcus Aurelius , Martin Luther King, maar ook dominees, een bijzondere vriend tot de eigen vader en moeder aan toe.  Zij waren de gidsen en goeroes die de.. Lees verder

14 april 2016

Dagelijks avontuur

In een televisie-uitzending, uit 1968, over de vraag waarom mensen wel of niet geloven, vraagt de journalist aan Godfried Bomans hoe hij denkt over het fenomeen van een plotselinge bekering… Lees verder

14 april 2016

Consuminderen

Consuminderen. Hoe je dat doet? Daarover staat een halve plank literatuur in mijn werkkamer vol met tips. De rampenscenario’s nemen de andere halve plank in beslag en ik lees ze.. Lees verder

14 april 2016

Machteloos tegen drank en drugs

Niet zo lang geleden hoorde ik op een maandagmiddag twee studentes in de supermarkt klagen over teveel gedronken drankjes de dag ervoor. De een was zo brak dat ze het.. Lees verder

14 april 2016

Mijn God begon met de oerknal

De vriendenwerfcampagne is begin januari weer van start gegaan met zes nieuwe posters. De komende maanden komen de slogans op deze posters een voor een in AdRem terug. De redactie.. Lees verder

14 april 2016

Februari

  Discipline – Over leven in overvloed    .. Lees verder

Redactioneel – Opstand
7 april 2016

Redactioneel – Opstand

Een Paasnummer kan niet anders dan over opstand gaan, toch? Lense Lijzen vond een paaskaart van de zondagsschool uit 1973. Iemand had er met de hand op geschreven ‘De Heer.. Lees verder

7 april 2016

U geeft AdRem een 7,5

Velen van u ontvingen in oktober 2015 per e-mail een vragenlijst over AdRem. Uiteindelijk hebben 797 personen de vragenlijst helemaal ingevuld, dat is 27% van het totaal. U geeft AdRem.. Lees verder