Ik ben omdat wij zijn

Kies een AdRem nummer:

Wat doet het Arminius Instituut?
20 juni 2016

Wat doet het Arminius Instituut?

Het Arminius Instituut hoort bij het Remonstrants Seminarium, dat sinds een paar jaar verbonden is aan de theologische faculteit van de Vrije Universiteit, Amsterdam. Begin 2015 is het Arminius Instituut aldaar ten doop gehouden, als onze eigen remonstrantse wetenschappelijke instelling… Lees verder

20 juni 2016

Religie en geweld

Van 10 tot 14 juni waren vrijwel alle remonstrants predikanten aanwezig op een retraite in Noord-Ierland. Joost Röselaers en Pieter Dronkers, beiden voor het eerst aanwezig op een conventsretraite, blikken terug… Lees verder

‘Mijn vak gaat over mensen’. Interview met Hetty Zock.
20 juni 2016

‘Mijn vak gaat over mensen’. Interview met Hetty Zock.

Van huis uit hoort ze bij de Nederlandse Hervormde Kerk, nu PKN en sinds kort is ze vriendin van de Geertekerk in Utrecht. Een portret van godsdienstpsychologe Hetty Zock… Lees verder

20 juni 2016

‘Alles doen om te voorkomen dat de deur definitief dicht gaat’

‘Alles doen om te voorkomen dat de deur definitief dicht gaat’
De Vriendenwerfcampagne is nu een jaar aan de gang. Michel Peters ging eens langs bij Cees de Monchy, voorzitter van de CoZa. Hij reflecteert op de huidige situatie en op de toekomst van de kerk… Lees verder

20 juni 2016

Drie tips voor een goed Facebookpagina voor de kerk

Op Facebook zijn ze overal aanwezig: pagina’s van diverse kerkgenootschappen en lokale kerken. Zo ook bij de Remonstranten. Hier drie tips voor een goed en optimaal gebruik van dit prachtige medium… Lees verder

20 juni 2016

Korte berichten

Mensen

Emeritus predikant Johan Goud is van 1 september – 1 januari aangesteld als interim predikant in Twente. Eind augustus nam Foeke Knoppers daar afscheid als predikant… Lees verder

20 juni 2016

Redactioneel: Geloof en wetenschap

Een heel enkele keer doet de redactie aan verzoeknummers. De rector van het Remonstrants Seminarium, Tjaard Barnard, deed de suggestie van een nummer over wetenschap: over remonstrantse wetenschappers, en over ontwikkelingen in de wetenschap die voor remonstranten van belang zijn, theologische of andere… Lees verder

20 juni 2016

September

Geloof en wetenschap  .. Lees verder

9 juni 2016

De menselijke maat

Wie enigszins thuis is in de schrift, weet dat God het goed voorheeft met mensen waar maatschappelijk gezien ‘iets mis mee is’. De opdracht jezelf lief te hebben is gekoppeld aan de.. Lees verder

9 juni 2016

Inhoud en verbinding centraal in nieuwe campagne Remonstranten

Op 5 januari begint de nieuwe vriendenwerfcampagne voor de Remonstranten: in alle plaatsen waar een remonstrantse kerk staat, hangen nieuwe posters op stations of langs de openbare weg. Met de.. Lees verder

9 juni 2016

Kwaliteit van leven

‘Kwaliteit van leven’ is ons leidende thema deze maand. We bieden u een aantal artikelen over situaties waarin de levenskwaliteit niet vanzelfsprekend gegarandeerd is. Elza Kuyk bericht over een studiedag.. Lees verder

9 juni 2016

Sociaal doen op Social Media

Het klinkt logisch, maar zeker voor bedrijven en organisaties is het een grote uitdaging: sociaal doen op sociale media. Of, dat mag ook: asociaal doen… Lees verder

Prof. Van Holk, een moedig remonstrant
9 juni 2016

Prof. Van Holk, een moedig remonstrant

Vandaag is het op de kop af vijfenzeventig jaar geleden. Op 26 november 1940 protesteerden de Leidse hoogleraren Cleveringa, Barge en Van Holk in hun colleges tegen het ontslag door de Duitsers van hun joodse collega-hoogleraren en medewerkers. Bij gelegenheid van dit jubileum is een Leiden een speciale postzegel uitgegeven… Lees verder

Permanente strijd tegen de vergankelijkheid in het museum
9 juni 2016

Permanente strijd tegen de vergankelijkheid in het museum

Museum Catharijneconvent is het nationaal museum voor christelijke kunst, cultuur en geschiedenis in Utrecht, gevestigd in het voormalige klooster met diezelfde naam. Wat bewaar je en hoe doe je dat en met welke ogen kijken wij nu naar voorwerpen uit lang vervlogen tijden? Conservator Tanja Kootte weet er alles over… Lees verder

9 juni 2016

Overweging: Leven met vergankelijkheid

Tja, wat nu als er eens geen later is? Hoe vaak zien we niet ergens langs de weg een bermmonument. Een tamelijk anonieme plek die voor één familie plotseling niet meer anoniem is… Lees verder

Het gezicht van… Annekee Stokvis
9 juni 2016

Het gezicht van… Annekee Stokvis

Annekee Stokvis (1935) beleefde de bloei van haar leven in een wereld die niet meer bestaat. Het was een tijd waarin de vrouwenbeweging opkwam, de feministische theologie werd ontwikkeld, de.. Lees verder

9 juni 2016

Januari

Kwaliteit van leven ‘Ik kom in verzet tegen de gedachte dat er waardeloze levens zouden bestaan’  .. Lees verder

Lekker een potje vloeken
9 juni 2016

Lekker een potje vloeken

Hoe kun je het leven hanteerbaar of acceptabel maken als je getroffen wordt door ziekte of een ongeluk? Als iemand dat kan weten dan is het wel Rachel Adriaanse, GZ – psycholoog in de ouderenzorg, werkzaam in woon- en behandelcentrum Nolenshage van Saffier de Residentiegroep in Den Haag. En actief betrokken bij de remonstrantse gemeente Den Haag… Lees verder

In memoriam: ds B.J.C.Piso
9 juni 2016

In memoriam: ds B.J.C.Piso

Op 14 september overleed te Hoogeveen Lottie Piso, na afnemende gezondheid en verval van krachten. Zij werd 82 jaar… Lees verder

9 juni 2016

Ruïnes, de schoonheid van verval

Verval associëren we vooral met aftakeling, afbrokkeling, iets negatiefs. Maar verval kan ook een bepaalde schoonheid oproepen. Denk bijvoorbeeld aan de herfst. Terwijl de kracht van de zon afneemt, de.. Lees verder

9 juni 2016

Jacques Brel: levenslust en levensleed

Een chansonnier die zich nadrukkelijk bezig heeft gehouden met het thema vergankelijkheid was de Franstalige Vlaming Jacques Brel (1929-1978). Inmiddels is zijn eigen leven al 37 jaar voorbij, maar zijn liedjes leven nog wel even voort… Lees verder

9 juni 2016

‘Er vallen je altijd dingen toe in het leven, juist ook als je het niet verwacht’

Irene Kool heeft een progressieve spierziekte en zit in een rolstoel. Ze heeft haar slechte momenten, maar over het algemeen zit ze niet bij de pakken neer. Ze vecht geregeld met haar ‘verblijfsberen’, de beren die nooit meer weg gaan, maar slaagt er vaak in om die de bergen weer in sturen… Lees verder

9 juni 2016

Miniatuur: Verwarring

Zaterdagmorgen vroeg. De telefoon gaat. Een dame stelt zich nerveus voor: mevrouw X, van de gemeente Y. Wij kennen elkaar niet. Ze vraagt naar mijn man. Tikkeltje in verwarring, zeg ik: ‘dat zal moeilijk gaan, mevrouw, want mijn man is al elf jaar dood.’.. Lees verder

9 juni 2016

Vrienden en de Leven doen ertoe

Een kerk op de Bible Belt. Dat is niets nieuws. Een vrijzinnige kerk overigens ook niet. Een nieuwe beweging voor jongvolwassenen die iets anders willen dan wat deze kerken aanbieden, dat was wel nieuws. In Ede gingen we in september van start, speciaal voor deze doelgroep… Lees verder

9 juni 2016

Korte berichten

Mensen Ds Martijn Junte, remonstrants predikant in Eindhoven, heeft twee aanstellingen erbij gekregen. Hij is al aan de slag voor zes uur per week als predikant in Waddinxveen.  Per januari.. Lees verder

9 juni 2016

Redactioneel

Alles gaat voorbij, we worden ouder, onze gezondheid wordt slechter, ja zeker. Reden voor droefheid en melancholie? Ach, in de herfst zitten die gevoelens misschien dicht onder de huid, maar voor AdRem is het in dit nummer vooral reden om de dag te plukken… Lees verder

9 juni 2016

November

  Pluk de dag! Over leven met vergankelijkheid.. Lees verder

7 juni 2016

Inspiratie: In het huis van de ghostwriter

Vandaag gaan we naar het National Museum Of Modern Art (MOMAT) dat grenst aan de keizerlijke tuinen in het hartje van Tokio. Een doos van glas met een overstekend dak… Lees verder

7 juni 2016

Vriendenwerfcampagne: Geloof in de liefde

In april 2011 deed ik in de PKN – gemeente in Culemborg belijdenis. De woorden die ik zocht voor het uitdrukken van mijn geloof gingen over het geheim van de liefde. De liefde als lied, als geschenk, als Gods zegen, als manier van leven. Het waren woorden vol zekerheid én vol twijfel. Maar er zat muziek in, daar was ik van overtuigd… Lees verder

7 juni 2016

Wanneer heeft u status op Twitter?

Twitter is al jaren hét microblog waar de halve wereld meningen, linkjes en ander soortgelijke materie op zet. Korte berichtjes van maximaal 140 tekens met de meest uiteenlopende inhoud. Hoewel het medium wat aan populariteit lijkt in te leveren wordt het nog veelvuldig gebruikt, zelfs in televisieprogramma’s… Lees verder